Visa allt om Expolinc AB
Visa allt om Expolinc AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 52 121 53 076 50 052 54 536 59 308 60 589 59 035 71 721 74 953 68 395
Övrig omsättning 59 31 81 40 - 65 13 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 10 540 12 100 8 480 8 657 12 513 10 687 10 253 14 928 20 838 16 743
Resultat efter finansnetto 11 217 16 119 9 650 7 753 12 892 7 454 11 172 18 346 20 571 15 806
Årets resultat 8 489 12 662 7 494 5 672 9 525 8 417 10 585 14 374 15 701 14 482
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 308 346 351 175 159 130 211 259 419 269
Omsättningstillgångar 58 583 58 784 58 515 49 814 51 727 48 214 50 510 46 317 39 280 56 483
Tillgångar 58 891 59 130 58 866 49 988 51 886 48 344 50 721 46 576 39 698 56 752
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 669 53 551 41 435 33 941 28 311 19 239 10 822 30 498 16 124 34 571
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 4 080 7 308 9 164 10 599
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 50 222 5 578 17 431 16 047 23 575 29 104 35 818 8 770 14 411 11 583
Skulder och eget kapital 58 891 59 130 58 866 49 988 51 886 48 344 50 721 46 576 39 698 56 752
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 2 696 2 858 1 940 1 673 1 495
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 886 5 753 6 755 6 759 7 360 4 897 5 035 7 107 6 195 5 635
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 762 2 566 3 021 3 068 3 265 3 290 3 471 3 924 3 446 3 080
Utdelning till aktieägare 8 489 0 0 0 0 0 0 30 000 0 34 000
Omsättning 52 180 53 107 50 133 54 576 59 308 60 654 59 048 71 721 74 953 68 395
Nyckeltal
Antal anställda 12 12 16 17 18 18 19 21 22 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 343 4 423 3 128 3 208 3 295 3 366 3 107 3 415 3 407 3 420
Personalkostnader per anställd (tkr) 727 696 617 584 597 613 610 623 500 556
Rörelseresultat, EBITDA 10 577 12 152 8 522 8 703 12 562 10 770 10 412 15 076 20 983 16 878
Nettoomsättningförändring -1,80% 6,04% -8,22% -8,05% -2,11% 2,63% -17,69% -4,31% 9,59% -%
Du Pont-modellen 19,05% 27,27% 16,40% 17,62% 24,85% 22,36% 22,05% 39,49% 53,59% 29,93%
Vinstmarginal 21,53% 30,38% 19,29% 16,15% 21,74% 17,84% 18,94% 25,65% 28,38% 24,83%
Bruttovinstmarginal 44,35% 45,84% 42,67% 41,03% 45,79% 41,45% 46,61% 49,42% 51,01% 52,20%
Rörelsekapital/omsättning 16,04% 100,24% 82,08% 61,92% 47,47% 31,54% 24,89% 52,35% 33,18% 65,65%
Soliditet 14,72% 90,56% 70,39% 67,90% 54,56% 39,80% 27,26% 76,78% 57,24% 74,36%
Kassalikviditet 104,02% 958,66% 302,69% 243,75% 146,57% 110,51% 104,78% 328,63% 179,18% 368,31%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...