Visa allt om Pay Out i Timrå AB
Visa allt om Pay Out i Timrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 652 373 299 327 332 261 216 401 444 4 965
Övrig omsättning - - - - - 33 - - - 1 499
Rörelseresultat (EBIT) 482 296 56 72 139 60 2 -59 233 634
Resultat efter finansnetto 453 258 61 123 126 82 87 -22 125 637
Årets resultat 249 129 93 170 54 38 80 7 11 356
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 361 391 148 263 449 593 579 475 420 461
Omsättningstillgångar 590 262 466 563 347 166 312 519 778 972
Tillgångar 951 653 615 826 796 759 892 994 1 199 1 433
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 378 271 242 349 179 252 452 372 366 555
Obeskattade reserver 321 208 131 192 293 254 229 228 266 208
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 163 115 151 173 246 189 106 121 311 0
Kortfristiga skulder 88 59 91 112 78 63 105 273 256 671
Skulder och eget kapital 951 653 615 826 796 759 892 994 1 199 1 433
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 50 100 57 245 31 530
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - 0 - 100 - 300
Löner till övriga anställda 51 0 100 100 0 0 11 0 50 157
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 18 0 57 67 48 58 55 139 70 371
Utdelning till aktieägare 250 150 100 200 0 128 0 0 0 200
Omsättning 652 373 299 327 332 294 216 401 444 6 464
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 - 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 652 373 299 - 332 261 216 401 444 4 965
Personalkostnader per anställd (tkr) 113 9 181 - 119 148 133 394 154 1 067
Rörelseresultat, EBITDA 482 297 57 73 140 61 3 -58 235 668
Nettoomsättningförändring 74,80% 24,75% -8,56% -1,51% 27,20% 20,83% -46,13% -9,68% -91,06% -%
Du Pont-modellen 51,21% 46,40% 11,54% 16,46% 17,84% 12,12% 10,54% -1,51% 21,52% 48,64%
Vinstmarginal 74,69% 81,23% 23,75% 41,59% 42,77% 35,25% 43,52% -3,74% 58,11% 14,04%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 10,15%
Rörelsekapital/omsättning 76,99% 54,42% 125,42% 137,92% 81,02% 39,46% 95,83% 61,35% 117,57% 6,06%
Soliditet 66,08% 66,35% 55,96% 59,38% 49,62% 57,87% 69,59% 53,94% 46,50% 49,18%
Kassalikviditet 670,45% 444,07% 512,09% 502,68% 444,87% 263,49% 297,14% 190,11% 303,91% 144,86%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...