Visa allt om Delight Studios AB
Visa allt om Delight Studios AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 523 9 618 8 124 8 088 6 769 7 308 5 307 6 364 4 472 3 934
Övrig omsättning 206 15 406 12 19 28 - 56 - -
Rörelseresultat (EBIT) 662 1 248 671 206 414 721 -630 497 -182 -1
Resultat efter finansnetto 654 1 234 623 132 336 624 -729 370 -210 -40
Årets resultat 387 756 356 92 137 589 -729 370 -210 -40
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 538 608 800 837 1 179 1 331 1 572 863 847 490
Omsättningstillgångar 2 723 2 652 1 805 1 385 1 080 902 863 1 020 925 685
Tillgångar 3 261 3 259 2 604 2 221 2 259 2 232 2 434 1 883 1 772 1 175
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 962 1 075 569 213 120 -17 -606 233 -137 73
Obeskattade reserver 699 555 300 140 140 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 425 409 776 535 927 703 832 0
Kortfristiga skulder 1 599 1 629 1 310 1 459 1 223 1 714 2 113 947 1 078 1 102
Skulder och eget kapital 3 261 3 259 2 604 2 221 2 259 2 232 2 434 1 883 1 772 1 175
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 444 658 485 485 389
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 2 277 2 106 1 899 2 198 1 584 1 074 871 808 433 208
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 793 637 607 814 510 429 327 372 259 164
Utdelning till aktieägare 250 500 250 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 729 9 633 8 530 8 100 6 788 7 336 5 307 6 420 4 472 3 934
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 4 4 4 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 105 1 924 1 625 1 618 1 354 1 827 1 327 1 591 2 236 1 967
Personalkostnader per anställd (tkr) 613 551 504 603 421 490 463 471 590 392
Rörelseresultat, EBITDA 924 1 632 1 102 644 838 962 -377 737 -71 60
Nettoomsättningförändring 9,41% 18,39% 0,45% 19,49% -7,38% 37,70% -16,61% 42,31% 13,68% -%
Du Pont-modellen 20,30% 38,36% 25,81% 9,37% 18,95% 32,30% -25,72% 26,87% -10,21% 0,09%
Vinstmarginal 6,29% 13,00% 8,27% 2,57% 6,32% 9,87% -11,80% 7,95% -4,05% 0,03%
Bruttovinstmarginal 72,74% 100,00% 74,90% 79,59% 81,64% 82,46% 76,65% 79,90% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,68% 10,64% 6,09% -0,91% -2,11% -11,11% -23,55% 1,15% -3,42% -10,60%
Soliditet 46,22% 46,27% 30,84% 14,24% 9,88% -0,76% -24,90% 12,37% -7,73% 6,21%
Kassalikviditet 170,29% 162,43% 137,79% 94,93% 88,31% 52,63% 40,84% 107,71% 85,81% 62,16%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...