Visa allt om KALCAB AB
Visa allt om KALCAB AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 570 3 986 3 712 4 848 5 325 3 854 5 405 5 633 5 835 5 174
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -245 54 -358 43 203 -166 45 106 -10 24
Resultat efter finansnetto -124 44 -358 46 206 -199 27 143 7 20
Årets resultat -124 44 -299 46 99 -56 27 107 16 21
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 45 49 59 74 82 108 100 72 106
Omsättningstillgångar 6 360 6 142 5 791 7 716 7 031 7 021 7 172 6 757 7 026 7 380
Tillgångar 6 372 6 187 5 840 7 775 7 105 7 103 7 281 6 858 7 097 7 486
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 926 1 050 1 006 1 305 1 259 1 160 1 216 1 189 1 082 1 067
Obeskattade reserver 0 0 0 60 60 0 143 160 171 194
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 446 5 137 4 834 6 410 5 786 5 943 5 922 5 508 5 845 6 226
Skulder och eget kapital 6 372 6 187 5 840 7 775 7 105 7 103 7 281 6 858 7 097 7 486
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 1 044 25 22 22 22
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 440 1 417 1 306 1 385 1 313 274 1 394 1 436 1 300 1 225
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 684 658 612 633 559 568 649 629 593 552
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 570 3 986 3 712 4 848 5 325 3 854 5 405 5 633 5 835 5 174
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 190 1 329 1 237 1 616 1 775 1 285 1 802 1 878 1 945 1 725
Personalkostnader per anställd (tkr) 730 717 679 712 661 654 723 716 646 611
Rörelseresultat, EBITDA -240 59 -348 67 225 -140 71 147 29 72
Nettoomsättningförändring -10,44% 7,38% -23,43% -8,96% 38,17% -28,70% -4,05% -3,46% 12,78% -%
Du Pont-modellen -1,62% 1,08% -5,70% 0,95% 3,29% -2,25% 0,69% 2,42% 0,39% 0,56%
Vinstmarginal -2,89% 1,68% -8,97% 1,53% 4,39% -4,15% 0,93% 2,95% 0,48% 0,81%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 25,60% 25,21% 25,78% 26,94% 23,38% 27,97% 23,13% 22,17% 20,24% 22,30%
Soliditet 14,53% 16,97% 17,23% 17,35% 18,34% 16,33% 18,15% 19,02% 16,98% 16,12%
Kassalikviditet 116,75% 119,51% 119,67% 120,34% 121,45% 118,11% 121,09% 122,59% 120,12% 118,47%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...