Visa allt om Roland Lindströms Livs Aktiebolag
Visa allt om Roland Lindströms Livs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 35 236 33 642 31 494 31 394 31 054 31 925 30 681 29 799 27 388 24 844
Övrig omsättning - - 779 248 419 315 276 206 204 172
Rörelseresultat (EBIT) 1 189 1 220 509 774 1 042 1 060 848 707 978 359
Resultat efter finansnetto 1 192 1 233 534 809 1 099 1 084 856 770 1 040 384
Årets resultat 977 1 418 456 415 550 759 467 326 577 120
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 308 466 548 779 895 968 825 934 424 304
Omsättningstillgångar 5 596 4 397 4 938 4 797 4 691 4 138 4 077 3 117 3 516 2 698
Tillgångar 5 905 4 862 5 486 5 576 5 586 5 106 4 903 4 051 3 940 3 001
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 843 1 865 1 347 892 1 077 1 026 1 267 801 1 174 897
Obeskattade reserver 858 923 1 518 1 581 1 350 1 008 965 755 451 219
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 204 2 074 2 621 3 103 3 160 3 042 2 670 2 496 2 314 1 885
Skulder och eget kapital 5 905 4 862 5 486 5 576 5 586 5 106 4 903 4 051 3 940 3 001
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 641 449 373 324 356
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 235 100 - - -
Löner till övriga anställda 4 135 3 762 3 600 3 537 3 367 3 110 3 119 2 851 2 452 2 291
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 275 1 090 1 134 1 108 1 030 1 120 1 074 1 120 991 922
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 700 300
Omsättning 35 236 33 642 32 273 31 642 31 473 32 240 30 957 30 005 27 592 25 016
Nyckeltal
Antal anställda 12 12 12 12 11 11 12 12 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 936 2 804 2 625 2 616 2 823 2 902 2 557 2 483 2 282 2 259
Personalkostnader per anställd (tkr) 451 404 395 387 400 443 387 362 314 324
Rörelseresultat, EBITDA 1 346 1 445 851 1 023 1 268 1 261 1 030 853 1 143 738
Nettoomsättningförändring 4,74% 6,82% 0,32% 1,09% -2,73% 4,05% 2,96% 8,80% 10,24% -%
Du Pont-modellen 20,22% 25,42% 9,79% 14,54% 19,75% 21,27% 17,50% 19,16% 26,47% 12,86%
Vinstmarginal 3,39% 3,67% 1,71% 2,58% 3,55% 3,40% 2,80% 2,60% 3,81% 1,55%
Bruttovinstmarginal 20,12% 21,11% 18,14% 18,86% 19,29% 19,25% 18,83% 17,79% 18,22% 17,67%
Rörelsekapital/omsättning 9,63% 6,91% 7,36% 5,40% 4,93% 3,43% 4,59% 2,08% 4,39% 3,27%
Soliditet 59,48% 53,17% 46,14% 36,89% 37,09% 34,64% 40,35% 33,19% 38,04% 35,14%
Kassalikviditet 211,75% 165,38% 161,16% 126,01% 122,53% 109,73% 123,71% 94,99% 116,16% 109,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...