Visa allt om Söderberg & Haak Kvänum AB
Visa allt om Söderberg & Haak Kvänum AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 75 435 65 804 62 786 63 912 66 870 67 874 51 017 59 066 54 550 45 820
Övrig omsättning 59 248 3 31 28 215 125 180 93 266
Rörelseresultat (EBIT) 502 729 909 1 202 1 176 897 763 1 335 1 049 -34
Resultat efter finansnetto 170 348 472 495 636 537 377 707 640 -400
Årets resultat 133 31 10 32 25 39 272 388 499 -178
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 003 303 921 1 100 1 256 1 224 1 149 1 343 1 288 1 475
Omsättningstillgångar 37 347 31 507 27 691 32 698 37 654 33 163 29 051 34 466 27 284 20 242
Tillgångar 40 350 31 810 28 612 33 798 38 910 34 387 30 200 35 809 28 572 21 717
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 537 6 404 6 373 6 364 6 332 6 307 6 268 5 996 5 608 5 109
Obeskattade reserver 0 0 192 192 192 192 213 213 57 57
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 14 623 12 038 9 300 10 528 12 558 5 873 7 036 11 597 5 852 6 399
Kortfristiga skulder 19 191 13 368 12 747 16 714 19 828 22 015 16 683 18 003 17 056 10 152
Skulder och eget kapital 40 350 31 810 28 612 33 798 38 910 34 387 30 200 35 809 28 572 21 717
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 572 575 546 546 550 520 510 410 410 380
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 157 6 295 6 199 6 115 6 178 5 959 5 716 5 697 5 404 4 659
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 254 2 903 2 870 2 815 2 826 2 774 2 856 2 637 2 457 2 102
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 75 494 66 052 62 789 63 943 66 898 68 089 51 142 59 246 54 643 46 086
Nyckeltal
Antal anställda 22 20 20 20 20 20 20 20 19 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 429 3 290 3 139 3 196 3 344 3 394 2 551 2 953 2 871 2 546
Personalkostnader per anställd (tkr) 510 497 488 485 492 471 450 449 461 413
Rörelseresultat, EBITDA 710 907 1 087 1 442 1 502 1 121 1 106 1 719 1 358 186
Nettoomsättningförändring 14,64% 4,81% -1,76% -4,42% -1,48% 33,04% -13,63% 8,28% 19,05% -%
Du Pont-modellen 1,39% 2,49% 3,60% 3,78% 3,25% 2,80% 2,67% 3,93% 4,00% 0,11%
Vinstmarginal 0,75% 1,21% 1,64% 2,00% 1,89% 1,42% 1,58% 2,38% 2,10% 0,05%
Bruttovinstmarginal 24,09% 23,19% 24,33% 24,41% 24,51% 23,21% 27,33% 25,69% 26,05% 24,04%
Rörelsekapital/omsättning 24,07% 27,57% 23,80% 25,01% 26,66% 16,42% 24,24% 27,87% 18,75% 22,02%
Soliditet 16,20% 20,13% 22,80% 19,25% 16,64% 18,75% 21,27% 17,17% 19,77% 23,71%
Kassalikviditet 69,81% 56,49% 36,52% 35,39% 26,17% 34,52% 36,05% 37,82% 34,59% 55,94%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...