Visa allt om Pär-Ola Bruhn Communication AB
Visa allt om Pär-Ola Bruhn Communication AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 659 658 692 927 999 748 602 1 260 2 100 2 822
Övrig omsättning - 72 - - - - - - - 22
Rörelseresultat (EBIT) 7 -42 -30 56 141 -164 -208 230 658 874
Resultat efter finansnetto 32 -20 14 113 166 -150 -198 323 752 911
Årets resultat 63 41 114 182 195 0 0 166 388 476
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 55 55 55 55 58 74 104 165 226 228
Omsättningstillgångar 2 668 2 778 2 913 3 126 3 221 3 196 3 376 3 800 3 731 3 311
Tillgångar 2 723 2 833 2 968 3 182 3 279 3 270 3 480 3 965 3 957 3 539
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 196 2 289 2 403 2 445 2 405 2 340 2 466 2 586 2 512 2 221
Obeskattade reserver 210 268 340 478 621 726 892 1 102 1 024 826
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 318 277 225 259 252 204 121 277 421 492
Skulder och eget kapital 2 723 2 833 2 968 3 182 3 279 3 270 3 480 3 965 3 957 3 539
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 324 261 - 0 0 240 0 240 270 290
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 240 240 260 0 0 6 12 28
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 127 126 196 209 158 241 222 216 207 209
Utdelning till aktieägare 0 156 156 156 143 130 128 120 92 97
Omsättning 659 730 692 927 999 748 602 1 260 2 100 2 844
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 0 1 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 659 658 692 927 999 748 602 - 2 100 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 417 398 466 464 431 496 493 - 513 -
Rörelseresultat, EBITDA 7 -42 -30 58 157 -94 -147 303 729 920
Nettoomsättningförändring 0,15% -4,91% -25,35% -7,21% 33,56% 24,25% -52,22% -40,00% -25,58% -%
Du Pont-modellen 1,18% -0,67% 0,61% 3,58% 6,98% -4,34% -5,66% 8,17% 19,31% 25,77%
Vinstmarginal 4,86% -2,89% 2,60% 12,30% 22,92% -18,98% -32,72% 25,71% 36,38% 32,32%
Bruttovinstmarginal 92,11% 85,56% 83,09% 78,21% 76,78% 72,06% 81,56% 81,98% 71,19% 71,37%
Rörelsekapital/omsättning 356,60% 380,09% 388,44% 309,28% 297,20% 400,00% 540,70% 279,60% 157,62% 99,89%
Soliditet 86,66% 88,18% 89,90% 87,91% 87,30% 87,92% 89,75% 85,23% 82,11% 79,56%
Kassalikviditet 838,99% 1 002,89% 1 294,67% 1 206,95% 1 278,17% 1 566,67% 2 790,08% 1 371,84% 886,22% 672,97%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...