Visa allt om Trancel Restatic Aktiebolag
Visa allt om Trancel Restatic Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 59 517 32 616 78 019 53 437 26 494 60 267 23 898 22 360 29 230 12 558
Övrig omsättning - - 167 - 80 1 466 15 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 544 2 561 2 419 4 281 1 180 11 839 245 865 523 716
Resultat efter finansnetto 3 519 2 536 2 468 4 440 1 260 11 871 278 935 582 746
Årets resultat 2 117 1 499 2 785 2 436 916 8 738 195 658 410 537
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 86 122 304 464 419 261 374 309
Omsättningstillgångar 34 700 13 199 24 016 21 993 18 930 23 498 13 574 16 192 7 664 5 142
Tillgångar 34 700 13 199 24 102 22 114 19 234 23 962 13 993 16 454 8 038 5 452
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 543 3 425 16 814 14 029 11 593 10 677 1 939 1 744 1 086 676
Obeskattade reserver 1 400 600 0 1 120 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 500 755 755 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 26 257 8 418 6 533 6 965 7 641 13 285 12 054 14 709 6 952 4 776
Skulder och eget kapital 34 700 13 199 24 102 22 114 19 234 23 962 13 993 16 454 8 038 5 452
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 273
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 6 299 5 274 4 792 4 670 4 974 9 079 3 695 4 873 4 201 2 001
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 2 456 1 955 1 843 1 834 1 593 1 573 1 768 1 987 2 526 707
Utdelning till aktieägare 3 000 0 4 888 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 59 517 32 616 78 186 53 437 26 574 61 733 23 913 22 360 29 230 12 558
Nyckeltal
Antal anställda 12 9 9 9 9 13 13 13 15 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 960 3 624 8 669 5 937 2 944 4 636 1 838 1 720 1 949 2 093
Personalkostnader per anställd (tkr) 759 824 758 756 621 832 426 460 463 371
Rörelseresultat, EBITDA 3 544 2 616 2 494 4 348 1 340 12 061 420 978 636 793
Nettoomsättningförändring 82,48% -58,19% 46,00% 101,69% -56,04% 152,18% 6,88% -23,50% 132,76% -%
Du Pont-modellen 10,22% 19,48% 10,24% 20,09% 6,57% 49,55% 1,99% 8,92% 7,24% 13,70%
Vinstmarginal 5,96% 7,88% 3,16% 8,31% 4,77% 19,70% 1,16% 6,56% 1,99% 5,95%
Bruttovinstmarginal 29,29% 40,91% 16,54% 25,96% 32,07% 41,46% 38,94% 39,08% 33,28% 36,29%
Rörelsekapital/omsättning 14,19% 14,66% 22,41% 28,12% 42,61% 16,95% 6,36% 6,63% 2,44% 2,91%
Soliditet 19,12% 29,49% 69,76% 67,17% 60,27% 44,56% 13,86% 10,60% 13,51% 12,40%
Kassalikviditet 126,06% 156,79% 367,61% 256,01% 247,74% 176,88% 112,61% 110,08% 100,89% 107,66%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...