Visa allt om Markplanering i Borensberg Aktiebolag
Visa allt om Markplanering i Borensberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 998 2 480 1 992 1 787 1 898 2 016 2 706 2 194 1 964 3 616
Övrig omsättning - - 53 25 8 40 - 239 375 214
Rörelseresultat (EBIT) 635 609 167 -1 62 -55 27 124 120 511
Resultat efter finansnetto 635 711 183 -5 82 0 9 111 110 490
Årets resultat 529 562 251 156 96 170 68 228 142 299
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 287 244 458 314 456 598 952 1 432 1 995 2 376
Omsättningstillgångar 2 037 2 779 2 367 2 698 2 904 2 490 2 265 2 109 2 522 2 294
Tillgångar 2 325 3 023 2 825 3 011 3 359 3 087 3 217 3 541 4 517 4 670
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 008 1 879 1 917 1 666 1 510 1 415 1 245 1 577 1 349 1 217
Obeskattade reserver 370 415 427 568 781 838 1 049 1 135 1 252 1 342
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 307 741 519 560 253 1 083 1 086
Kortfristiga skulder 946 729 481 470 327 315 363 576 833 1 025
Skulder och eget kapital 2 325 3 023 2 825 3 011 3 359 3 087 3 217 3 541 4 517 4 670
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 446 473 535 588 521 440 474
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 325 353 416 0 0 0 0 0 0 504
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 45 70 264 296 306 326 334 329 287 470
Utdelning till aktieägare 0 0 600 0 0 0 0 400 0 0
Omsättning 1 998 2 480 2 045 1 812 1 906 2 056 2 706 2 433 2 339 3 830
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 999 1 240 996 894 949 1 008 1 353 1 097 982 904
Personalkostnader per anställd (tkr) 195 214 344 375 395 433 466 433 360 368
Rörelseresultat, EBITDA 754 823 381 141 204 300 507 605 617 1 121
Nettoomsättningförändring -19,44% 24,50% 11,47% -5,85% -5,85% -25,50% 23,34% 11,71% -45,69% -%
Du Pont-modellen 27,31% 23,52% 6,48% -0,03% 2,47% 0,84% 1,03% 4,57% 4,16% 11,69%
Vinstmarginal 31,78% 28,67% 9,19% -0,06% 4,37% 1,29% 1,22% 7,38% 9,57% 15,10%
Bruttovinstmarginal 67,47% 59,60% 63,50% 61,16% 67,23% 69,84% 65,15% 73,29% 62,02% 77,27%
Rörelsekapital/omsättning 54,60% 82,66% 94,68% 124,68% 135,77% 107,89% 70,29% 69,87% 86,00% 35,09%
Soliditet 55,77% 72,86% 79,65% 69,23% 62,09% 65,84% 62,73% 67,61% 49,82% 46,75%
Kassalikviditet 215,33% 381,21% 492,10% 574,04% 888,07% 790,48% 623,97% 366,15% 302,76% 223,80%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...