Visa allt om Werell Förvaltning AB
Visa allt om Werell Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 719 2 770 2 763 2 812 2 768 2 679 2 983 2 737 2 681 2 834
Övrig omsättning 157 - 20 63 143 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 870 1 116 1 039 955 1 042 727 1 078 935 878 949
Resultat efter finansnetto 1 860 2 171 2 001 1 796 1 737 1 237 1 601 1 429 1 318 1 678
Årets resultat 1 319 1 473 1 299 1 202 1 132 820 969 836 632 1 305
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 503 16 075 15 083 13 617 13 238 12 930 9 382 10 507 9 191 8 580
Omsättningstillgångar 3 490 3 722 3 059 3 079 2 833 1 938 4 698 2 058 2 552 2 252
Tillgångar 21 993 19 797 18 142 16 696 16 071 14 868 14 080 12 565 11 744 10 831
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 370 15 051 13 577 12 279 11 076 9 944 9 124 8 154 7 319 6 687
Obeskattade reserver 3 230 3 120 2 900 2 630 2 575 2 500 2 500 2 391 2 300 2 000
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 393 1 626 1 665 1 787 2 419 2 424 2 456 2 020 2 125 2 144
Skulder och eget kapital 21 993 19 797 18 142 16 696 16 071 14 868 14 080 12 565 11 744 10 831
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 380 380 341 330 315
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 536 836 945 1 092 1 034 662 626 619 604 664
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 187 276 312 340 355 376 343 337 324 371
Utdelning till aktieägare 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 876 2 770 2 783 2 875 2 911 2 679 2 983 2 737 2 681 2 834
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 860 923 921 937 923 893 994 912 894 945
Personalkostnader per anställd (tkr) 377 384 447 492 493 501 498 434 426 460
Rörelseresultat, EBITDA 870 1 116 1 039 994 1 042 768 1 120 995 992 993
Nettoomsättningförändring -37,94% 0,25% -1,74% 1,59% 3,32% -10,19% 8,99% 2,09% -5,40% -%
Du Pont-modellen 8,55% 10,98% 11,04% 10,76% 10,81% 8,33% 11,36% 11,40% 11,23% 15,50%
Vinstmarginal 109,37% 78,45% 72,49% 63,90% 62,75% 46,21% 53,64% 52,36% 49,20% 59,24%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 63,82% 75,67% 50,45% 45,95% 14,96% -18,14% 75,16% 1,39% 15,93% 3,81%
Soliditet 85,89% 88,32% 87,31% 85,15% 80,73% 79,27% 77,89% 78,60% 76,42% 75,03%
Kassalikviditet 145,84% 228,91% 183,72% 172,30% 117,11% 79,95% 191,29% 101,88% 120,09% 105,04%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...