Visa allt om Claes Engsner AB
Visa allt om Claes Engsner AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 94 14 263 818 1 229 1 320 1 357 1 639 1 172 961
Övrig omsättning 362 591 13 340 150 2 745 586 1 018 1 767 - 445
Rörelseresultat (EBIT) -253 -182 12 496 261 2 326 126 161 1 157 -184 53
Resultat efter finansnetto -286 -237 11 877 -733 609 -914 430 -10 382 29
Årets resultat -286 -237 11 877 -733 609 -914 316 194 274 56
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 355 13 411 13 618 15 586 15 684 17 343 17 613 18 215 3 868 2 282
Omsättningstillgångar 1 299 1 555 1 523 1 472 758 164 302 110 2 312 2 748
Tillgångar 14 655 14 966 15 140 17 058 16 443 17 507 17 915 18 324 6 180 5 030
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 848 12 634 12 871 994 1 728 1 119 2 033 1 718 3 024 2 750
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 303 303
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 215 2 215 2 215 14 970 12 691 12 880 13 070 13 570 0 0
Kortfristiga skulder 591 116 54 1 094 2 024 3 508 2 812 3 037 2 853 1 977
Skulder och eget kapital 14 655 14 966 15 140 17 058 16 443 17 507 17 915 18 324 6 180 5 030
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 100 - - 0 734 786 773 744 768 768
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 144 228 264 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 31 45 72 83 231 247 243 241 249 248
Utdelning till aktieägare 0 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0
Omsättning 456 605 13 603 968 3 974 1 906 2 375 3 406 1 172 1 406
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 94 14 263 409 615 660 679 820 586 481
Personalkostnader per anställd (tkr) 143 220 300 176 483 517 513 493 511 511
Rörelseresultat, EBITDA -148 -75 12 616 399 2 464 296 762 1 245 -140 136
Nettoomsättningförändring 571,43% -94,68% -67,85% -33,44% -6,89% -2,73% -17,21% 39,85% 21,96% -%
Du Pont-modellen -1,73% -1,22% 81,19% -0,65% 7,43% -3,00% 4,33% 1,58% 6,63% 1,07%
Vinstmarginal -269,15% -1 300,00% 4 673,76% -13,57% 99,35% -39,85% 57,11% 17,69% 34,98% 5,62%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 753,19% 10 278,57% 558,56% 46,21% -103,01% -253,33% -184,97% -178,58% -46,16% 80,23%
Soliditet 80,85% 84,42% 85,01% 5,83% 10,51% 6,39% 11,35% 9,38% 52,46% 59,01%
Kassalikviditet 219,80% 1 340,52% 2 820,37% 134,55% 37,45% 4,68% 10,74% 3,62% 81,04% 139,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...