Visa allt om Areco Profiles AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 493 051 453 396 451 606 498 963 543 535 467 857 505 329 491 617 441 440 269 596
Övrig omsättning 740 1 762 409 1 118 724 676 519 777 543 98
Rörelseresultat (EBIT) 13 598 31 854 15 893 37 093 53 996 25 497 39 970 53 272 67 790 23 932
Resultat efter finansnetto 22 884 21 642 260 25 981 46 989 16 638 25 478 44 192 63 057 23 372
Årets resultat 7 511 4 876 6 222 204 3 010 161 641 315 421 15 012
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 55 265 57 299 60 080 19 007 13 305 17 457 20 835 23 450 28 101 28 537
Omsättningstillgångar 394 013 274 428 334 609 411 414 317 958 218 826 311 842 268 104 169 168 141 377
Tillgångar 449 279 331 727 394 689 430 421 331 263 236 283 332 677 291 553 197 269 169 914
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 28 962 21 451 16 575 10 352 10 148 7 138 6 977 6 336 6 021 5 600
Obeskattade reserver 26 437 23 671 18 318 8 712 9 658 12 786 14 391 14 802 14 048 12 622
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 206 000 196 500 196 500 188 000 162 000 144 000 180 193 168 894 16 717 38 354
Kortfristiga skulder 187 879 90 105 163 296 223 356 149 457 72 359 131 116 101 522 160 483 113 338
Skulder och eget kapital 449 279 331 727 394 689 430 421 331 263 236 283 332 677 291 553 197 269 169 914
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 1 091 1 122 1 126 1 027 879 862 840 840 618 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 - - -
Löner till övriga anställda 14 248 12 850 13 422 10 661 9 875 8 087 7 873 7 626 7 938 6 347
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - 0 - - -
Sociala kostnader 7 281 6 615 7 292 5 444 4 768 3 995 4 143 3 890 3 736 2 462
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 493 791 455 158 452 015 500 081 544 259 468 533 505 848 492 394 441 983 269 694
Nyckeltal
Antal anställda 33 31 33 29 26 27 27 26 28 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) 14 941 14 626 13 685 17 206 20 905 17 328 18 716 18 908 15 766 11 722
Personalkostnader per anställd (tkr) 712 680 685 632 608 490 486 487 444 372
Rörelseresultat, EBITDA 23 187 41 157 24 256 42 502 59 234 30 587 44 798 58 220 72 506 27 895
Nettoomsättningförändring 8,75% 0,40% -9,49% -8,20% 16,18% -7,42% 2,79% 11,37% 63,74% -%
Du Pont-modellen 8,10% 11,64% 6,90% 10,82% 16,77% 11,43% 12,40% 18,60% 35,42% 14,71%
Vinstmarginal 7,39% 8,52% 6,03% 9,33% 10,22% 5,77% 8,16% 11,03% 15,83% 9,27%
Bruttovinstmarginal 16,23% 19,81% 15,26% 18,49% 18,51% 14,26% 16,81% 21,56% 25,39% 22,38%
Rörelsekapital/omsättning 41,81% 40,65% 37,93% 37,69% 31,00% 31,31% 35,76% 33,88% 1,97% 10,40%
Soliditet 11,04% 12,03% 7,62% 3,90% 5,21% 7,01% 5,21% 5,83% 8,18% 8,64%
Kassalikviditet 71,96% 115,81% 55,55% 68,52% 75,50% 81,96% 54,20% 81,39% 41,15% 36,04%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...