Visa allt om Möbelmästare Christer Lundén Aktiebolag
Visa allt om Möbelmästare Christer Lundén Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 285 349 372 502 459 551 691 860 1 342 1 279
Övrig omsättning - - 28 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 34 79 115 79 65 101 169 -102 315 236
Resultat efter finansnetto 34 91 138 43 75 104 299 -238 347 258
Årets resultat 27 71 109 21 55 126 275 -165 276 230
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 49 240 253 759 1 002 1 036 399 636 654
Omsättningstillgångar 1 444 1 580 1 493 1 500 1 090 985 1 007 1 400 1 591 1 435
Tillgångar 1 482 1 630 1 732 1 753 1 848 1 987 2 043 1 799 2 227 2 089
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 397 1 520 1 599 1 630 1 734 1 804 1 798 1 523 1 868 1 591
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 67 112 192 232
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 85 109 133 123 114 183 178 165 167 266
Skulder och eget kapital 1 482 1 630 1 732 1 753 1 848 1 987 2 043 1 799 2 227 2 089
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 50 300 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - 0 20 15 30 30 10 20 20
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - 0 2 11 20 35 143 186 198
Utdelning till aktieägare 300 150 150 140 125 125 120 0 180 0
Omsättning 285 349 400 502 459 551 691 860 1 342 1 279
Nyckeltal
Antal anställda 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 285 - 372 502 459 551 691 860 1 342 1 279
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 22 26 51 118 463 509 519
Rörelseresultat, EBITDA 45 94 134 105 100 135 215 -41 396 324
Nettoomsättningförändring -18,34% -6,18% -25,90% 9,37% -16,70% -20,26% -19,65% -35,92% 4,93% -%
Du Pont-modellen 2,29% 5,58% 7,97% 5,25% 4,06% 5,23% 14,64% -3,45% 15,67% 12,40%
Vinstmarginal 11,93% 26,07% 37,10% 18,33% 16,34% 18,87% 43,27% -7,21% 26,01% 20,25%
Bruttovinstmarginal 77,19% 88,83% 82,26% 73,11% 80,83% 63,16% 82,34% 89,30% 85,69% 85,61%
Rörelsekapital/omsättning 476,84% 421,49% 365,59% 274,30% 212,64% 145,55% 119,97% 143,60% 106,11% 91,40%
Soliditet 94,26% 93,25% 92,32% 92,98% 93,83% 90,79% 90,42% 89,14% 90,09% 84,16%
Kassalikviditet 1 524,71% 1 318,35% 1 006,77% 1 104,07% 807,89% 437,70% 488,76% 756,36% 813,77% 444,36%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...