Visa allt om Östermalms Golvbolag Aktiebolag
Visa allt om Östermalms Golvbolag Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 129 3 194 3 579 4 967 4 878 3 819 2 635 2 616 2 701 2 844
Övrig omsättning 4 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 605 730 303 766 594 84 8 35 7 49
Resultat efter finansnetto 605 728 303 764 591 84 6 35 5 48
Årets resultat 503 565 226 417 328 58 4 39 4 32
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 56 23 8 10 15 6 9 0 0 2
Omsättningstillgångar 2 961 2 289 1 962 1 811 1 059 1 081 627 711 593 726
Tillgångar 3 016 2 312 1 969 1 821 1 074 1 087 636 711 593 728
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 159 1 656 1 091 865 448 364 307 303 264 260
Obeskattade reserver 340 340 340 340 145 0 0 0 23 23
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 518 317 539 616 481 723 329 408 307 445
Skulder och eget kapital 3 016 2 312 1 969 1 821 1 074 1 087 636 711 593 728
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 81 131 138 98 211 91
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 857 693 1 281 1 008 971 752 528 512 507 304
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 255 180 377 320 313 286 233 243 261 233
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 133 3 194 3 579 4 967 4 878 3 819 2 635 2 616 2 701 2 844
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 065 1 597 895 1 242 1 626 1 273 878 872 900 948
Personalkostnader per anställd (tkr) 558 439 416 335 467 403 309 284 331 318
Rörelseresultat, EBITDA 623 740 306 770 599 87 10 35 9 50
Nettoomsättningförändring 29,27% -10,76% -27,94% 1,82% 27,73% 44,93% 0,73% -3,15% -5,03% -%
Du Pont-modellen 20,06% 31,57% 15,39% 42,06% 55,31% 7,82% 1,42% 5,06% 1,35% 6,87%
Vinstmarginal 14,65% 22,86% 8,47% 15,42% 12,18% 2,23% 0,34% 1,38% 0,30% 1,76%
Bruttovinstmarginal 55,82% 66,97% 68,01% 53,09% 58,16% 42,13% 46,98% 47,74% 49,72% 46,24%
Rörelsekapital/omsättning 59,17% 61,74% 39,76% 24,06% 11,85% 9,37% 11,31% 11,58% 10,59% 9,88%
Soliditet 80,38% 83,10% 68,88% 61,26% 51,66% 33,49% 48,27% 42,62% 47,31% 37,99%
Kassalikviditet 571,62% 722,08% 364,01% 280,36% 207,28% 144,67% 167,78% 164,71% 181,43% 156,18%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...