Visa allt om Stockholm Research Unit Aktiebolag
Visa allt om Stockholm Research Unit Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 856 2 445 1 899 3 707 3 646 3 659 3 722 3 281 2 838 3 049
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 172 400 318 392 400 256 336 134 141 409
Resultat efter finansnetto 175 404 320 430 390 302 375 143 132 413
Årets resultat 209 358 203 309 219 210 211 55 46 249
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 218 218 218 445 426 333 411 376 275 296
Omsättningstillgångar 1 840 1 726 1 719 2 066 1 639 1 735 1 559 1 309 1 388 1 502
Tillgångar 2 058 1 944 1 937 2 511 2 064 2 067 1 970 1 685 1 662 1 798
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 913 1 004 946 1 043 1 034 1 015 955 865 900 944
Obeskattade reserver 466 566 626 579 567 494 487 402 366 325
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 679 373 365 889 463 559 528 419 397 529
Skulder och eget kapital 2 058 1 944 1 937 2 511 2 064 2 067 1 970 1 685 1 662 1 798
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 872 900 768 772 574 493
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 558 549 533 1 267 338 550 547 603 550 585
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 267 285 277 498 501 626 580 599 463 492
Utdelning till aktieägare 300 300 300 300 300 200 150 120 90 90
Omsättning 1 856 2 445 1 899 3 707 3 646 3 659 3 722 3 281 2 838 3 049
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 856 2 445 1 899 1 854 1 823 1 830 1 861 1 641 946 1 016
Personalkostnader per anställd (tkr) 863 853 827 895 870 1 047 956 969 554 530
Rörelseresultat, EBITDA 172 400 327 404 415 272 355 163 161 427
Nettoomsättningförändring -24,09% 28,75% -48,77% 1,67% -0,36% -1,69% 13,44% 15,61% -6,92% -%
Du Pont-modellen 8,65% 20,78% 16,62% 17,12% 19,38% 14,66% 19,14% 11,16% 8,97% 23,08%
Vinstmarginal 9,59% 16,52% 16,96% 11,60% 10,97% 8,28% 10,13% 5,73% 5,25% 13,61%
Bruttovinstmarginal 82,49% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 62,55% 55,34% 71,30% 31,75% 32,25% 32,14% 27,70% 27,13% 34,92% 31,91%
Soliditet 62,03% 74,36% 74,05% 58,53% 70,34% 66,72% 66,70% 68,51% 70,01% 65,52%
Kassalikviditet 270,99% 462,73% 470,96% 232,40% 354,00% 310,38% 295,27% 312,41% 349,62% 283,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...