Visa allt om Welander & Hultberg Byggnads Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 8 057 11 532 11 311 9 941 19 692 14 077 11 586 5 446 6 406 5 449
Övrig omsättning 532 4 - - 62 65 44 - - 70
Rörelseresultat (EBIT) -1 866 -295 -437 616 551 263 242 121 368 362
Resultat efter finansnetto -1 879 331 -479 614 548 258 240 118 361 350
Årets resultat -1 879 367 29 354 259 145 90 25 191 152
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 719 1 977 2 127 965 840 687 636 196 203 213
Omsättningstillgångar 2 392 3 497 1 390 1 833 2 722 3 430 1 717 2 509 2 574 1 671
Tillgångar 3 111 5 474 3 517 2 798 3 561 4 118 2 353 2 705 2 777 1 883
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -963 916 549 770 656 597 572 683 758 666
Obeskattade reserver 0 0 36 585 487 327 327 247 197 107
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 72 770 830 0 0 17 33 48 63 78
Kortfristiga skulder 4 002 3 788 2 102 1 443 2 419 3 176 1 421 1 728 1 759 1 031
Skulder och eget kapital 3 111 5 474 3 517 2 798 3 561 4 118 2 353 2 705 2 777 1 883
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 715 662 742 677 472 448
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 902 1 761 2 514 2 230 1 480 1 104 906 381 646 603
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 010 559 686 1 048 934 591 592 379 388 371
Utdelning till aktieägare 0 0 0 250 240 200 120 200 100 100
Omsättning 8 589 11 536 11 311 9 941 19 754 14 142 11 630 5 446 6 406 5 519
Nyckeltal
Antal anställda 8 6 6 6 6 6 6 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 007 1 922 1 885 1 657 3 282 2 346 1 931 1 089 1 281 1 090
Personalkostnader per anställd (tkr) 502 408 563 594 555 419 395 305 324 304
Rörelseresultat, EBITDA -1 783 -218 -365 675 610 286 261 129 378 376
Nettoomsättningförändring -30,13% 1,95% 13,78% -49,52% 39,89% 21,50% 112,74% -14,99% 17,56% -%
Du Pont-modellen -59,98% 6,83% -12,43% 22,02% 15,47% 6,39% 10,41% 4,58% 13,25% 19,22%
Vinstmarginal -23,16% 3,24% -3,86% 6,20% 2,80% 1,87% 2,11% 2,28% 5,74% 6,64%
Bruttovinstmarginal -16,66% 28,19% 35,61% 53,15% 24,63% 25,40% 29,36% 43,08% 42,55% 42,94%
Rörelsekapital/omsättning -19,98% -2,52% -6,29% 3,92% 1,54% 1,80% 2,55% 14,34% 12,72% 11,75%
Soliditet -30,95% 16,73% 16,36% 42,93% 28,50% 20,35% 34,32% 31,82% 32,40% 39,46%
Kassalikviditet 59,77% 91,74% 63,04% 127,03% 112,53% 83,25% 111,05% 56,13% 146,33% 162,08%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...