allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Smidmekgruppen i Reftele AB

ORG.NR: 556264-3311
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 72 143 61 002 66 719  
  Övrig omsättning (TKR) 263 568 378  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 4 680 3 271 5 674  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 4 492 2 893 5 153  
  Årets resultat (TKR) 3 387 2 126 3 959  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 19 401 20 856 22 715  
  Omsättningstillgångar (TKR) 29 804 27 871 25 524  
  Tillgångar (TKR) 49 205 48 727 48 239  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 23 525 23 148 23 936  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 1 941 1 766 1 876  
  Långfristiga skulder (TKR) 6 995 2 375 2 875  
  Kortfristiga skulder (TKR) 16 744 21 438 19 551  
  Skulder och eget kapital (TKR) 49 205 48 727 48 239  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 0 0 0  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 11 631 11 029 10 660  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 4 480 4 367 4 123  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 31 30 29  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 2 327 2 033 2 301  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 521 514 511  
  Nettoomsättningförändring 18,26 % -8,57 % 0,21 %  
  Vinstmarginal 6,64 % 5,43 % 8,57 %  
  Bruttovinstmarginal 49,04 % 50,73 % 50,58 %  
  Soliditet 47,81 % 47,51 % 49,62 %  
  Kassalikviditet 61,66 % 43,36 % 45,10 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 0 0 0  
  Övrig omsättning (TKR) 0 0 0  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -90 -91 -69  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 2 910 2 909 1 931  
  Årets resultat (TKR) 3 007 3 583 1 991  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 26 723 26 223 26 223  
  Omsättningstillgångar (TKR) 24 25 38  
  Tillgångar (TKR) 26 747 26 248 26 262  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 23 099 23 092 22 510  
  Obeskattade reserver (TKR) 256 256 1 099  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 0 0 0  
  Kortfristiga skulder (TKR) 3 391 2 900 2 653  
  Skulder och eget kapital (TKR) 26 747 26 248 26 262  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 0 0 0  
  Varav tantiem till styrelse & VD           0            
  Löner till övriga anställda 0 0 0  
  Varav resultatlön till övriga anställda           0            
  Sociala kostnader 0 0 0  
  Utdelning till aktieägare 3 000 3 000 3 000  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 0 0 0  
  Nettoomsättning per anställd (TKR)                                
  Personalkostnader per anställd (TKR)                                
  Nettoomsättningförändring                                
  Vinstmarginal                                
  Bruttovinstmarginal                                
  Soliditet 87,11 % 88,74 % 88,98 %  
  Kassalikviditet 0,71 % 0,86 % 1,43 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 28 juni 2016


1px
1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X