Visa allt om Smidmekgruppen i Reftele AB
Visa allt om Smidmekgruppen i Reftele AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 72 143 61 002 66 719 66 577 68 705 55 483 47 199 72 312 70 624 65 248
Övrig omsättning 263 568 378 600 272 262 411 221 1 319 495
Rörelseresultat (EBIT) 4 680 3 271 5 674 4 859 4 362 3 518 738 5 311 6 139 3 202
Resultat efter finansnetto 4 492 2 893 5 153 4 003 3 953 3 030 365 13 108 5 159 2 387
Årets resultat 3 387 2 126 3 959 2 911 2 867 2 216 246 11 741 3 742 1 725
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 401 20 856 22 715 23 302 22 646 16 671 17 661 16 826 17 113 20 598
Omsättningstillgångar 29 804 27 871 25 524 26 822 28 681 27 976 24 446 29 813 34 547 30 996
Tillgångar 49 205 48 727 48 239 50 124 51 328 44 647 42 107 46 640 51 660 51 594
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 525 23 148 23 936 21 969 20 728 17 863 15 676 18 825 17 868 15 526
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 941 1 766 1 876 1 831 2 062 1 918 1 729 1 889 1 742 1 702
Långfristiga skulder 6 995 2 375 2 875 4 107 5 895 7 683 4 587 4 700 17 553 20 841
Kortfristiga skulder 16 744 21 438 19 551 22 217 22 642 17 184 20 114 21 226 14 498 13 525
Skulder och eget kapital 49 205 48 727 48 239 50 124 51 328 44 647 42 107 46 640 51 660 51 594
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 1 067 1 012 1 226 1 249 1 066
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 631 11 029 10 660 10 239 10 197 8 693 7 989 9 761 9 357 9 238
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 480 4 367 4 123 3 979 3 928 3 612 3 454 4 221 4 372 4 040
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 72 406 61 570 67 097 67 177 68 977 55 745 47 610 72 533 71 943 65 743
Nyckeltal
Antal anställda 31 30 29 29 31 29 30 43 39 41
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 327 2 033 2 301 2 296 2 216 1 913 1 573 1 682 1 811 1 591
Personalkostnader per anställd (tkr) 521 514 511 491 457 462 414 357 386 360
Rörelseresultat, EBITDA 7 314 6 112 8 231 7 167 6 232 5 264 2 353 7 561 8 219 5 469
Nettoomsättningförändring 18,26% -8,57% 0,21% -3,10% 23,83% 17,55% -34,73% 2,39% 8,24% -%
Du Pont-modellen 9,74% 6,79% 11,86% 9,75% 8,90% 7,96% 1,90% 30,18% 12,07% 6,34%
Vinstmarginal 6,64% 5,43% 8,57% 7,34% 6,65% 6,41% 1,69% 19,46% 8,83% 5,01%
Bruttovinstmarginal 49,04% 50,73% 50,58% 48,58% 48,68% 48,88% 50,72% 43,07% 43,22% 42,16%
Rörelsekapital/omsättning 18,10% 10,55% 8,95% 6,92% 8,79% 19,45% 9,18% 11,87% 28,39% 26,78%
Soliditet 47,81% 47,51% 49,62% 43,83% 40,38% 40,01% 37,23% 40,36% 34,59% 30,09%
Kassalikviditet 61,66% 43,36% 45,10% 37,50% 40,49% 53,43% 37,41% 47,66% 96,85% 81,17%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -90 -91 -69 -85 -74 -566 -45 -133 -238 -236
Resultat efter finansnetto 2 910 2 909 1 931 -85 1 093 1 630 -45 16 767 -238 -236
Årets resultat 3 007 3 583 1 991 35 1 093 1 772 -22 15 971 -3 -21
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 723 26 223 26 223 26 223 25 973 25 973 25 973 25 473 25 573 23 573
Omsättningstillgångar 24 25 38 21 1 152 239 532 3 079 21 11
Tillgångar 26 747 26 248 26 262 26 244 27 125 26 212 26 505 28 552 25 594 23 584
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 099 23 092 22 510 22 519 24 484 23 391 21 213 24 735 16 126 17 529
Obeskattade reserver 256 256 1 099 1 159 1 159 1 159 1 159 1 184 25 260
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 391 2 900 2 653 2 566 1 482 1 662 4 132 2 633 9 443 5 795
Skulder och eget kapital 26 747 26 248 26 262 26 244 27 125 26 212 26 505 28 552 25 594 23 584
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 50 150 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 16 49 0
Utdelning till aktieägare 3 000 3 000 3 000 2 000 2 000 0 0 3 500 800 400
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 199 -
Rörelseresultat, EBITDA -90 -91 -69 -85 -74 -566 -45 -133 -238 -236
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 87,11% 88,74% 88,98% 89,06% 93,41% 92,50% 83,26% 89,62% 63,08% 75,12%
Kassalikviditet 0,71% 0,86% 1,43% 0,82% 77,73% 14,38% 12,88% 116,94% 0,22% 0,19%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...