Visa allt om Nyckelvikens Herrgård AB
Visa allt om Nyckelvikens Herrgård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 131 4 578 5 150 5 098 5 023 4 947 4 059 3 711 2 026 1 826
Övrig omsättning 386 1 099 1 032 - - - - 30 137 2
Rörelseresultat (EBIT) 415 29 344 538 752 880 925 257 -190 -178
Resultat efter finansnetto 414 29 342 535 757 880 927 253 -257 -204
Årets resultat -1 -6 231 392 555 656 715 253 -257 -204
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 8 17 27 38 21 22 292
Omsättningstillgångar 1 341 1 544 1 882 1 849 2 325 2 156 1 784 1 155 1 052 652
Tillgångar 1 341 1 544 1 882 1 857 2 342 2 183 1 822 1 176 1 074 944
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 102 409 478 657 745 833 353 100 131
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 203 339
Kortfristiga skulder 1 239 1 442 1 474 1 380 1 685 1 438 989 823 771 474
Skulder och eget kapital 1 341 1 544 1 882 1 857 2 342 2 183 1 822 1 176 1 074 944
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 560 509 398 382 370 184 274 370
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 516 1 740 1 010 671 706 606 508 443 78 110
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 567 621 574 430 376 355 276 188 166 156
Utdelning till aktieägare 0 0 300 300 520 400 700 235 0 0
Omsättning 5 517 5 677 6 182 5 098 5 023 4 947 4 059 3 741 2 163 1 828
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 4 4 4 4 4 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 026 916 1 030 1 275 1 256 1 237 1 015 928 253 228
Personalkostnader per anställd (tkr) 417 480 435 405 386 352 289 212 65 65
Rörelseresultat, EBITDA 415 29 352 546 763 891 939 279 -190 -124
Nettoomsättningförändring 12,08% -11,11% 1,02% 1,49% 1,54% 21,88% 9,38% 83,17% 10,95% -%
Du Pont-modellen 31,02% 2,01% 18,38% 29,19% 32,49% 40,40% 50,93% 22,36% -17,69% -18,86%
Vinstmarginal 8,11% 0,68% 6,72% 10,63% 15,15% 17,83% 22,86% 7,09% -9,38% -9,75%
Bruttovinstmarginal 64,74% 52,38% 47,75% 57,43% 66,75% 66,50% 71,42% 57,59% 75,57% 57,17%
Rörelsekapital/omsättning 1,99% 2,23% 7,92% 9,20% 12,74% 14,51% 19,59% 8,95% 13,87% 9,75%
Soliditet 7,53% 6,61% 21,73% 25,74% 28,05% 34,13% 45,72% 30,02% 9,31% 13,88%
Kassalikviditet 106,62% 105,69% 126,80% 133,04% 137,03% 148,82% 178,97% 138,88% 133,85% 134,60%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...