Visa allt om Hallsbergs Smide Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 36 501 40 363 38 669 41 905 39 914 29 744 34 135 37 476 29 417 22 312
Övrig omsättning 91 106 127 10 458 - 307 261 221 -
Rörelseresultat (EBIT) 5 069 4 893 5 024 3 026 2 541 2 706 2 257 3 059 2 949 710
Resultat efter finansnetto 5 041 5 001 5 113 3 032 2 534 2 694 2 249 2 981 2 844 649
Årets resultat 3 145 3 889 8 769 1 763 1 423 1 097 1 113 1 249 1 320 57
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 549 2 800 4 025 5 323 6 023 5 761 5 122 5 834 4 033 3 446
Omsättningstillgångar 12 931 14 225 18 176 14 652 16 138 13 514 10 061 11 902 8 127 5 645
Tillgångar 14 480 17 025 22 200 19 975 22 161 19 275 15 183 17 736 12 161 9 090
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 346 4 100 9 011 2 142 5 379 3 956 2 859 2 746 1 497 177
Obeskattade reserver 1 000 0 0 6 810 6 190 5 608 4 420 3 734 2 507 1 511
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 852 1 013 1 410 2 226 2 197 1 905 1 290 2 170 1 059 1 318
Kortfristiga skulder 9 282 11 911 11 779 8 797 8 396 7 806 6 614 9 087 7 098 6 085
Skulder och eget kapital 14 480 17 025 22 200 19 975 22 161 19 275 15 183 17 736 12 161 9 090
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 425 393 564 508 478 383
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 987 11 821 10 681 9 780 10 269 8 337 9 047 9 692 7 883 6 185
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 661 4 225 3 945 4 357 3 767 2 991 4 488 3 712 2 989 2 448
Utdelning till aktieägare 1 500 2 000 4 500 1 900 0 0 0 1 000 0 0
Omsättning 36 592 40 469 38 796 41 915 40 372 29 744 34 442 37 737 29 638 22 312
Nyckeltal
Antal anställda 29 35 32 30 35 29 29 29 27 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 259 1 153 1 208 1 397 1 140 1 026 1 177 1 292 1 090 970
Personalkostnader per anställd (tkr) 474 463 463 477 416 397 497 487 425 401
Rörelseresultat, EBITDA 6 320 6 201 6 425 4 476 3 868 3 622 3 121 3 747 3 401 1 097
Nettoomsättningförändring -9,57% 4,38% -7,72% 4,99% 34,19% -12,86% -8,92% 27,40% 31,84% -%
Du Pont-modellen 35,12% 29,55% 23,32% 15,81% 11,70% 14,42% 15,70% 17,65% 24,53% 8,31%
Vinstmarginal 13,93% 12,46% 13,39% 7,54% 6,49% 9,34% 6,98% 8,35% 10,14% 3,38%
Bruttovinstmarginal 74,46% 78,86% 77,03% 71,34% 68,20% 73,09% 72,46% 71,39% 72,35% 79,50%
Rörelsekapital/omsättning 10,00% 5,73% 16,54% 13,97% 19,40% 19,19% 10,10% 7,51% 3,50% -1,97%
Soliditet 28,49% 24,08% 40,59% 35,85% 44,86% 41,97% 39,79% 30,64% 27,15% 13,92%
Kassalikviditet 128,72% 111,33% 145,90% 154,75% 180,28% 161,12% 140,07% 119,72% 99,89% 78,26%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...