Visa allt om Hallsbergs Smide Aktiebolag
Visa allt om Hallsbergs Smide Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 32 141 36 501 40 363 38 669 41 905 39 914 29 744 34 135 37 476 29 417
Övrig omsättning 535 91 106 127 10 458 - 307 261 221
Rörelseresultat (EBIT) 5 093 5 069 4 893 5 024 3 026 2 541 2 706 2 257 3 059 2 949
Resultat efter finansnetto 5 076 5 041 5 001 5 113 3 032 2 534 2 694 2 249 2 981 2 844
Årets resultat 3 955 3 145 3 889 8 769 1 763 1 423 1 097 1 113 1 249 1 320
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 935 1 549 2 800 4 025 5 323 6 023 5 761 5 122 5 834 4 033
Omsättningstillgångar 17 317 12 931 14 225 18 176 14 652 16 138 13 514 10 061 11 902 8 127
Tillgångar 18 252 14 480 17 025 22 200 19 975 22 161 19 275 15 183 17 736 12 161
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 301 3 346 4 100 9 011 2 142 5 379 3 956 2 859 2 746 1 497
Obeskattade reserver 500 1 000 0 0 6 810 6 190 5 608 4 420 3 734 2 507
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 641 852 1 013 1 410 2 226 2 197 1 905 1 290 2 170 1 059
Kortfristiga skulder 12 810 9 282 11 911 11 779 8 797 8 396 7 806 6 614 9 087 7 098
Skulder och eget kapital 18 252 14 480 17 025 22 200 19 975 22 161 19 275 15 183 17 736 12 161
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 425 393 564 508 478
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 609 9 987 11 821 10 681 9 780 10 269 8 337 9 047 9 692 7 883
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 669 3 661 4 225 3 945 4 357 3 767 2 991 4 488 3 712 2 989
Utdelning till aktieägare 2 000 1 500 2 000 4 500 1 900 0 0 0 1 000 0
Omsättning 32 676 36 592 40 469 38 796 41 915 40 372 29 744 34 442 37 737 29 638
Nyckeltal
Antal anställda 28 29 35 32 30 35 29 29 29 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 148 1 259 1 153 1 208 1 397 1 140 1 026 1 177 1 292 1 090
Personalkostnader per anställd (tkr) 474 474 463 463 477 416 397 497 487 425
Rörelseresultat, EBITDA 5 707 6 320 6 201 6 425 4 476 3 868 3 622 3 121 3 747 3 401
Nettoomsättningförändring -11,94% -9,57% 4,38% -7,72% 4,99% 34,19% -12,86% -8,92% 27,40% -%
Du Pont-modellen 27,93% 35,12% 29,55% 23,32% 15,81% 11,70% 14,42% 15,70% 17,65% 24,53%
Vinstmarginal 15,86% 13,93% 12,46% 13,39% 7,54% 6,49% 9,34% 6,98% 8,35% 10,14%
Bruttovinstmarginal 77,34% 74,46% 78,86% 77,03% 71,34% 68,20% 73,09% 72,46% 71,39% 72,35%
Rörelsekapital/omsättning 14,02% 10,00% 5,73% 16,54% 13,97% 19,40% 19,19% 10,10% 7,51% 3,50%
Soliditet 25,70% 28,49% 24,08% 40,59% 35,85% 44,86% 41,97% 39,79% 30,64% 27,15%
Kassalikviditet 125,29% 128,72% 111,33% 145,90% 154,75% 180,28% 161,12% 140,07% 119,72% 99,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...