Visa allt om Åse Bruk Aktiebolag
Visa allt om Åse Bruk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 979 989 1 518 752 623 1 251 759 1 673 4 518 7 852
Övrig omsättning 732 2 039 725 1 726 895 963 814 488 255 2 967
Rörelseresultat (EBIT) -826 272 -609 -1 768 -2 525 -1 648 -1 682 -876 -2 083 775
Resultat efter finansnetto 265 -23 -674 -1 601 -2 585 -1 474 -1 955 -1 063 -2 229 -79
Årets resultat 265 -23 -674 -1 601 -2 593 -1 388 6 413 -241 -989 -79
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 506 11 057 11 808 11 958 13 279 13 398 13 463 18 434 19 409 20 625
Omsättningstillgångar 1 578 1 730 2 699 1 509 854 2 252 4 600 1 352 1 417 4 095
Tillgångar 15 084 12 787 14 507 13 467 14 132 15 650 18 063 19 786 20 826 24 720
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 081 8 817 8 839 9 513 11 114 13 706 15 514 9 101 9 342 10 331
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 682 3 583 5 150 3 252 2 630 1 390 1 438 9 125 8 650 9 881
Kortfristiga skulder 320 388 518 702 388 554 1 111 1 560 2 834 4 508
Skulder och eget kapital 15 084 12 787 14 507 13 467 14 132 15 650 18 063 19 786 20 826 24 720
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 750 28 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - 0 0
Löner till övriga anställda 833 802 582 938 891 154 128 213 1 059 1 945
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - 0
Sociala kostnader 464 382 335 624 554 0 36 53 302 555
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 711 3 028 2 243 2 478 1 518 2 214 1 573 2 161 4 773 10 819
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 1 1 4 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 490 495 759 376 312 626 759 1 673 1 130 982
Personalkostnader per anställd (tkr) 649 592 461 784 726 722 213 297 287 337
Rörelseresultat, EBITDA -383 759 -31 -1 259 -1 962 -1 097 -1 043 -228 -986 1 985
Nettoomsättningförändring -1,01% -34,85% 101,86% 20,71% -50,20% 64,82% -54,63% -62,97% -42,46% -%
Du Pont-modellen 2,14% 2,24% -4,39% -11,54% -16,44% -7,94% -9,07% -2,35% -7,87% 3,14%
Vinstmarginal 32,99% 28,92% -41,96% -206,65% -373,03% -99,28% -215,81% -27,73% -36,25% 9,88%
Bruttovinstmarginal 93,97% 80,38% 77,87% 40,56% 87,80% 79,54% 57,97% 100,00% 87,49% 91,39%
Rörelsekapital/omsättning 128,50% 135,69% 143,68% 107,31% 74,80% 135,73% 459,68% -12,43% -31,36% -5,26%
Soliditet 60,20% 68,95% 60,93% 70,64% 78,64% 87,58% 85,89% 46,00% 44,86% 41,79%
Kassalikviditet 402,19% 356,96% 454,44% 167,95% 137,37% 346,75% 387,76% 73,72% 40,83% 81,12%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...