Visa allt om Bikan Aktiebolag
Visa allt om Bikan Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 338 2 841 1 572 2 994 4 682 5 268 5 087 4 981 2 945 1 138
Övrig omsättning 28 55 - 182 14 7 39 - 4 140
Rörelseresultat (EBIT) 934 930 -54 158 392 238 166 238 231 -51
Resultat efter finansnetto 933 925 -59 153 390 219 136 205 191 -73
Årets resultat 538 531 0 115 199 72 95 141 -61 0
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 40 80 140 200 162 330 393 514 621 99
Omsättningstillgångar 1 493 1 171 271 533 837 677 676 542 649 273
Tillgångar 1 533 1 250 411 733 999 1 007 1 069 1 056 1 270 372
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 668 655 124 239 319 195 223 262 120 181
Obeskattade reserver 619 381 144 210 219 112 0 0 0 91
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 9 11 41 69 161 230 222 280 5
Kortfristiga skulder 246 205 131 243 393 539 615 572 869 94
Skulder och eget kapital 1 533 1 250 411 733 999 1 007 1 069 1 056 1 270 372
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 474 361 404 295 336 117 74
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 111 507 127 290 320 576 687 0 128 21
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 53 187 68 281 259 350 381 331 118 228
Utdelning till aktieägare 540 525 0 115 195 75 0 0 0 0
Omsättning 2 366 2 896 1 572 3 176 4 696 5 275 5 126 4 981 2 949 1 278
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 2 4 4 4 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 338 2 841 1 572 1 497 1 171 1 317 1 272 1 660 982 569
Personalkostnader per anställd (tkr) 235 750 249 584 280 367 356 467 158 222
Rörelseresultat, EBITDA 934 930 -54 206 534 384 299 374 304 -28
Nettoomsättningförändring -17,71% 80,73% -47,49% -36,05% -11,12% 3,56% 2,13% 69,13% 158,79% -%
Du Pont-modellen 61,38% 74,80% -11,92% 22,10% 41,74% 23,83% 15,90% 22,63% 18,50% -12,90%
Vinstmarginal 40,25% 32,91% -3,12% 5,41% 8,91% 4,56% 3,34% 4,80% 7,98% -4,22%
Bruttovinstmarginal 58,51% 68,43% 35,94% 57,08% 52,52% 49,83% 50,64% 53,78% 43,02% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 53,34% 34,00% 8,91% 9,69% 9,48% 2,62% 1,20% -0,60% -7,47% 15,73%
Soliditet 75,07% 76,17% 57,50% 53,72% 48,09% 27,56% 20,86% 24,81% 9,45% 66,27%
Kassalikviditet 606,91% 571,22% 206,87% 219,34% 156,23% 85,34% 80,16% 62,24% 60,30% 290,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...