Visa allt om Väsby Miljövård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 025 1 714 1 351 1 064 1 047 1 048 960 1 511 1 300 796
Övrig omsättning - - - 25 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 309 199 69 47 52 232 -10 101 126 35
Resultat efter finansnetto 310 199 70 49 49 227 -18 95 125 34
Årets resultat 241 140 40 25 33 163 9 19 53 30
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 68 98 222 277 104 76
Omsättningstillgångar 712 577 483 422 476 512 468 436 391 316
Tillgångar 712 577 483 422 544 609 690 713 495 392
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 447 306 216 276 251 338 275 267 247 194
Obeskattade reserver 91 91 72 54 41 41 41 80 39 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 82 77 77 57
Långfristiga skulder 0 50 0 0 12 63 63 111 0 0
Kortfristiga skulder 174 130 195 92 240 167 228 178 131 140
Skulder och eget kapital 712 577 483 422 544 609 690 713 495 392
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 362 188 336 305 273 150 143 192
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 932 739 321 117 63 36 117 274 236 97
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 363 287 269 172 208 191 172 163 102 114
Utdelning till aktieägare 50 50 50 100 0 120 0 0 0 25
Omsättning 2 025 1 714 1 351 1 089 1 047 1 048 960 1 511 1 300 796
Nyckeltal
Antal anställda 5 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 405 857 676 532 524 524 480 756 1 300 796
Personalkostnader per anställd (tkr) 262 532 499 255 285 269 296 323 514 422
Rörelseresultat, EBITDA 309 199 69 55 81 274 50 154 136 48
Nettoomsättningförändring 18,14% 26,87% 26,97% 1,62% -0,10% 9,17% -36,47% 16,23% 63,32% -%
Du Pont-modellen 43,54% 34,66% 14,49% 11,37% 9,74% 38,10% -1,30% 14,59% 25,66% 8,93%
Vinstmarginal 15,31% 11,67% 5,18% 4,51% 5,06% 22,14% -0,94% 6,88% 9,77% 4,40%
Bruttovinstmarginal 97,19% 94,75% 95,34% 98,40% 97,04% 97,90% 96,67% 72,34% 98,31% 81,03%
Rörelsekapital/omsättning 26,57% 26,08% 21,32% 31,02% 22,54% 32,92% 25,00% 17,07% 20,00% 22,11%
Soliditet 72,75% 65,33% 56,35% 74,83% 51,69% 60,46% 44,23% 45,53% 55,57% 49,49%
Kassalikviditet 409,20% 443,85% 247,69% 458,70% 198,33% 306,59% 205,26% 244,94% 298,47% 225,71%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...