Visa allt om Larssons Fastigheter i Sjuhärad AB
Visa allt om Larssons Fastigheter i Sjuhärad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 14 878 19 140 23 018 22 016 18 594 17 701 16 469 14 563 14 099 13 033
Övrig omsättning 110 111 166 55 185 3 687 38 - 183 143
Rörelseresultat (EBIT) 3 308 -265 6 295 6 916 4 076 6 778 4 288 6 896 6 255 4 941
Resultat efter finansnetto 3 161 48 926 2 113 3 208 1 107 4 822 1 805 3 656 3 330 2 430
Årets resultat 2 722 48 819 2 177 1 336 756 3 555 1 357 2 787 2 349 1 687
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 148 040 115 763 162 946 128 416 119 138 104 351 107 625 98 961 90 129 90 978
Omsättningstillgångar 3 024 36 453 3 785 7 684 8 793 10 126 6 719 6 661 6 143 3 844
Tillgångar 151 064 152 216 166 731 136 100 127 930 114 477 114 344 105 623 96 272 94 822
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 71 650 72 678 20 285 18 108 16 942 16 186 12 631 11 274 8 686 6 369
Obeskattade reserver 7 151 216 902 70 0 16 62 113 56
Avsättningar (tkr) 0 0 3 574 3 330 2 479 2 217 2 199 1 950 1 833 1 590
Långfristiga skulder 74 893 76 185 137 205 108 070 103 000 90 685 94 179 88 292 82 000 83 210
Kortfristiga skulder 4 514 3 201 5 451 5 690 5 439 5 390 5 320 4 046 3 640 3 597
Skulder och eget kapital 151 064 152 216 166 731 136 100 127 930 114 477 114 344 105 623 96 272 94 822
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 549 488 860 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 2 374 1 956 1 469 1 430 868 828 651 153 296 209
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - 0 - - -
Sociala kostnader 938 759 559 512 525 489 493 49 89 58
Utdelning till aktieägare 1 662 3 750 0 0 0 0 0 0 200 32
Omsättning 14 988 19 251 23 184 22 071 18 779 21 388 16 507 14 563 14 282 13 176
Nyckeltal
Antal anställda 6 5 4 4 4 4 4 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 480 3 828 5 755 5 504 4 649 4 425 4 117 14 563 14 099 13 033
Personalkostnader per anställd (tkr) 570 563 527 506 473 497 521 210 399 278
Rörelseresultat, EBITDA 4 374 938 7 954 8 484 5 368 7 978 5 504 7 952 7 311 5 928
Nettoomsättningförändring -22,27% -16,85% 4,55% 18,40% 5,04% 7,48% 13,09% 3,29% 8,18% -%
Du Pont-modellen 3,38% 34,88% 3,80% 5,16% 3,33% 5,99% 3,82% 6,78% 6,64% 5,24%
Vinstmarginal 34,35% 277,37% 27,54% 31,91% 22,91% 38,73% 26,54% 49,20% 45,34% 38,13%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -10,01% 173,73% -7,24% 9,06% 18,04% 26,76% 8,49% 17,96% 17,75% 1,90%
Soliditet 47,43% 47,82% 12,27% 13,79% 13,28% 14,14% 11,06% 10,72% 9,11% 6,76%
Kassalikviditet 66,99% 1 138,80% 69,44% 135,04% 161,67% 187,87% 126,30% 164,63% 168,76% 106,87%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...