Visa allt om Fastighets AB Tinnen
Visa allt om Fastighets AB Tinnen

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 445 0 0 2 35 0 0 0 6 613
Övrig omsättning - - - - - - 1 1 29 695 -
Rörelseresultat (EBIT) -1 349 -2 443 -3 509 -563 -160 -641 -266 -494 18 846 -94 423
Resultat efter finansnetto -141 504 -173 952 -219 915 -534 008 -145 122 -145 130 134 084 -853 228 -95 136 -612 229
Årets resultat -108 096 -135 079 -175 879 -533 954 -89 825 -109 137 202 592 -630 615 -30 256 -466 365
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 073 968 5 021 476 5 028 599 5 023 681 5 141 233 5 441 905 5 702 740 10 900 843 10 420 168 5 267 596
Omsättningstillgångar 145 776 958 756 172 635 35 749 51 369 111 475 4 892 642
Tillgångar 5 074 113 5 022 252 5 029 557 5 024 437 5 141 405 5 442 540 5 738 489 10 952 212 10 531 643 10 160 238
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 294 458 249 431 222 222 258 622 403 167 303 405 829 751 937 927 1 716 587 1 573 071
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 778 006 4 770 771 4 806 700 4 765 777 4 738 206 5 139 103 4 908 256 10 013 807 8 811 251 0
Kortfristiga skulder 1 649 2 050 635 38 32 32 482 478 3 805 8 587 167
Skulder och eget kapital 5 074 113 5 022 252 5 029 557 5 024 437 5 141 405 5 442 540 5 738 489 10 952 212 10 531 643 10 160 238
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 9 960
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 2 170 14 300
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 77 35 4 157 53 325
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 500 000 400 000 300 000 0
Omsättning 0 445 0 0 2 35 1 1 29 695 6 613
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 - 0 0 0 3 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 509
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 2 108 5 950
Rörelseresultat, EBITDA -1 349 -2 443 -3 509 -563 -160 -641 -266 -494 18 846 -93 681
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -% -100,00% -94,29% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -0,05% -% -% 0,83% 0,99% -% -% -% 2,38%
Vinstmarginal -% -541,80% -% -% 2 140 250,00% 153 557,14% -% -% -% 3 663,27%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -% -% 100,00% 100,00% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -286,29% -% -% 7 000,00% 1 722,86% -% -% -% -55 867,61%
Soliditet 5,80% 4,97% 4,42% 5,15% 7,84% 5,57% 14,46% 8,56% 16,30% 15,48%
Kassalikviditet 8,79% 37,85% 150,87% 1 989,47% 537,50% 1 984,38% 7 416,80% 10 746,65% 2 929,70% 56,98%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...