Visa allt om Kileboda Aktiebolag
Visa allt om Kileboda Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 469 748 691 205 626 3 525 3 148 20 827 25 906 5 778
Övrig omsättning 153 213 135 3 21 - - - 7 -
Rörelseresultat (EBIT) -710 -918 -353 -819 203 1 990 2 308 -1 621 4 303 4 732
Resultat efter finansnetto -601 -800 -62 -641 327 1 840 951 -1 343 4 913 4 922
Årets resultat 1 28 656 292 620 1 149 2 106 2 904 3 029
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 066 14 754 13 229 5 550 4 848 7 498 5 790 6 977 6 284 4 014
Omsättningstillgångar 7 048 6 343 8 106 15 879 18 262 16 255 16 788 14 537 20 032 18 658
Tillgångar 20 114 21 097 21 335 21 429 23 110 23 754 22 579 21 514 26 316 22 673
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 341 18 339 18 311 17 655 18 263 17 643 16 804 16 802 19 196 16 593
Obeskattade reserver 890 1 494 2 339 3 251 4 297 4 875 4 690 4 273 5 833 4 978
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 808 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Kortfristiga skulder 76 1 264 685 523 550 1 235 1 084 439 1 287 1 076
Skulder och eget kapital 20 114 21 097 21 335 21 429 23 110 23 754 22 579 21 514 26 316 22 673
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 338 0 0 598 445
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 125 0 336 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 39 0 212 0 0 179 123
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 310 0 2 500 300
Omsättning 622 961 826 208 647 3 525 3 148 20 827 25 913 5 778
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 1 0 2 1 1 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 205 - 1 763 3 148 20 827 12 953 5 778
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 164 - 452 19 20 402 592
Rörelseresultat, EBITDA -198 -304 -109 -721 303 2 236 2 562 -1 370 4 510 4 888
Nettoomsättningförändring -37,30% 8,25% 237,07% -67,25% -82,24% 11,98% -84,89% -19,61% 348,36% -%
Du Pont-modellen -2,99% -3,79% -0,28% -2,42% 1,68% 8,54% 10,44% -6,17% 18,67% 21,71%
Vinstmarginal -128,36% -106,95% -8,68% -252,68% 61,98% 57,56% 74,87% -6,38% 18,96% 85,19%
Bruttovinstmarginal 59,70% 72,73% 53,69% -130,24% 100,00% 98,27% 97,43% 0,78% 22,99% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 486,57% 679,01% 1 073,95% 7 490,73% 2 829,39% 426,10% 498,86% 67,69% 72,36% 304,29%
Soliditet 94,64% 92,45% 94,38% 93,57% 92,73% 89,40% 89,73% 92,40% 88,90% 88,99%
Kassalikviditet 8 506,58% 455,70% 1 098,25% 2 926,39% 3 098,36% 1 217,33% 1 430,44% 3 033,26% 605,59% 495,91%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...