Visa allt om Kadab Skogstransporter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 166 1 190 1 290 955 1 243 1 227 1 110 1 327 761 702
Övrig omsättning - 11 - - - - - 38 356 -
Rörelseresultat (EBIT) 327 437 130 -84 24 150 74 469 90 -190
Resultat efter finansnetto 327 431 130 -88 14 154 -5 402 162 -187
Årets resultat 145 186 2 2 4 26 1 93 48 0
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 254 1 175 635 906 1 191 1 399 1 674 1 951 130 373
Omsättningstillgångar 451 427 760 390 470 504 291 356 865 293
Tillgångar 1 705 1 602 1 395 1 296 1 661 1 903 1 966 2 307 994 666
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 502 457 271 269 268 289 263 354 308 260
Obeskattade reserver 913 773 580 453 543 533 406 425 152 56
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 79 315 410 468 539 791 1 044 244 184
Kortfristiga skulder 289 293 228 164 383 543 505 484 291 166
Skulder och eget kapital 1 705 1 602 1 395 1 296 1 661 1 903 1 966 2 307 994 666
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 140 240 240 240 240 245 145 332 180
Varav tantiem till styrelse & VD - 100 - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 50 0 0 0 0 0 0 0 100 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader 6 10 136 148 147 147 150 119 165 114
Utdelning till aktieägare 100 100 0 0 0 25 0 92 47 0
Omsättning 1 166 1 201 1 290 955 1 243 1 227 1 110 1 365 1 117 702
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 166 1 190 1 290 955 1 243 1 227 1 110 1 327 761 702
Personalkostnader per anställd (tkr) 57 152 377 392 387 387 395 265 497 294
Rörelseresultat, EBITDA 453 538 401 201 307 426 350 723 290 58
Nettoomsättningförändring -2,02% -7,75% 35,08% -23,17% 1,30% 10,54% -16,35% 74,38% 8,40% -%
Du Pont-modellen 19,18% 27,28% 9,32% -6,48% 1,63% 8,99% 3,76% 20,46% 16,60% -27,33%
Vinstmarginal 28,04% 36,72% 10,08% -8,80% 2,17% 13,94% 6,67% 35,57% 21,68% -25,93%
Bruttovinstmarginal 51,11% 65,13% 68,76% 72,57% 62,11% 71,88% 74,59% 77,39% 100,00% 57,41%
Rörelsekapital/omsättning 13,89% 11,26% 41,24% 23,66% 7,00% -3,18% -19,28% -9,65% 75,43% 18,09%
Soliditet 71,21% 66,16% 50,07% 46,52% 40,23% 35,83% 28,25% 28,61% 42,00% 45,09%
Kassalikviditet 156,06% 145,73% 333,33% 237,80% 122,72% 92,82% 57,62% 73,55% 297,25% 176,51%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...