Visa allt om Kadab Skogstransporter Aktiebolag
Visa allt om Kadab Skogstransporter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 753 1 166 1 190 1 290 955 1 243 1 227 1 110 1 327 761
Övrig omsättning - - 11 - - - - - 38 356
Rörelseresultat (EBIT) 29 327 437 130 -84 24 150 74 469 90
Resultat efter finansnetto 29 327 431 130 -88 14 154 -5 402 162
Årets resultat 11 145 186 2 2 4 26 1 93 48
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 269 1 254 1 175 635 906 1 191 1 399 1 674 1 951 130
Omsättningstillgångar 428 451 427 760 390 470 504 291 356 865
Tillgångar 1 698 1 705 1 602 1 395 1 296 1 661 1 903 1 966 2 307 994
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 413 502 457 271 269 268 289 263 354 308
Obeskattade reserver 928 913 773 580 453 543 533 406 425 152
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 79 315 410 468 539 791 1 044 244
Kortfristiga skulder 356 289 293 228 164 383 543 505 484 291
Skulder och eget kapital 1 698 1 705 1 602 1 395 1 296 1 661 1 903 1 966 2 307 994
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 75 - 140 240 240 240 240 245 145 332
Varav tantiem till styrelse & VD - - 100 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 50 0 0 0 0 0 0 0 100
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 16 6 10 136 148 147 147 150 119 165
Utdelning till aktieägare 200 100 100 0 0 0 25 0 92 47
Omsättning 753 1 166 1 201 1 290 955 1 243 1 227 1 110 1 365 1 117
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 753 1 166 1 190 1 290 955 1 243 1 227 1 110 1 327 761
Personalkostnader per anställd (tkr) 92 57 152 377 392 387 387 395 265 497
Rörelseresultat, EBITDA 178 453 538 401 201 307 426 350 723 290
Nettoomsättningförändring -35,42% -2,02% -7,75% 35,08% -23,17% 1,30% 10,54% -16,35% 74,38% -%
Du Pont-modellen 1,71% 19,18% 27,28% 9,32% -6,48% 1,63% 8,99% 3,76% 20,46% 16,60%
Vinstmarginal 3,85% 28,04% 36,72% 10,08% -8,80% 2,17% 13,94% 6,67% 35,57% 21,68%
Bruttovinstmarginal 61,22% 51,11% 65,13% 68,76% 72,57% 62,11% 71,88% 74,59% 77,39% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,56% 13,89% 11,26% 41,24% 23,66% 7,00% -3,18% -19,28% -9,65% 75,43%
Soliditet 66,95% 71,21% 66,16% 50,07% 46,52% 40,23% 35,83% 28,25% 28,61% 42,00%
Kassalikviditet 120,22% 156,06% 145,73% 333,33% 237,80% 122,72% 92,82% 57,62% 73,55% 297,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...