Visa allt om Skrufvstädet Fastighets Aktiebolag
Visa allt om Skrufvstädet Fastighets Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 473 2 675 2 774 2 656 3 839 2 620 2 570 2 564 2 471 2 418
Övrig omsättning - - 2 - - 16 15 22 60 181
Rörelseresultat (EBIT) 1 069 1 267 1 289 1 221 1 570 1 175 1 218 1 336 1 235 1 142
Resultat efter finansnetto 763 653 382 39 -314 454 279 1 126 430
Årets resultat 703 341 298 79 -1 304 204 -1 88 305
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 072 20 759 21 445 22 132 22 818 25 546 24 533 25 219 18 773 19 459
Omsättningstillgångar 9 369 9 113 7 913 7 481 7 055 2 616 1 833 1 892 8 761 7 299
Tillgångar 29 441 29 872 29 358 29 613 29 874 28 162 26 366 27 111 27 534 26 758
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 664 1 961 1 621 1 573 1 494 1 495 1 191 987 988 900
Obeskattade reserver 0 139 139 139 207 307 268 268 268 268
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 26 126 26 425 22 285 22 277 25 735 24 462 22 940 23 650 16 725 21 925
Kortfristiga skulder 651 1 347 5 314 5 624 2 438 1 898 1 967 2 206 9 553 3 665
Skulder och eget kapital 29 441 29 872 29 358 29 613 29 874 28 162 26 366 27 111 27 534 26 758
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 2 250 0 0 250 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 473 2 675 2 776 2 656 3 839 2 636 2 585 2 586 2 531 2 599
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 755 1 953 1 975 1 907 2 598 1 861 1 904 2 022 1 921 1 828
Nettoomsättningförändring -7,55% -3,57% 4,44% -30,82% -% 1,95% 0,23% 3,76% 2,19% -%
Du Pont-modellen 3,66% 4,24% 4,51% 4,14% 5,31% 4,20% 4,66% 5,12% 4,62% 4,36%
Vinstmarginal 43,59% 47,40% 47,73% 46,20% 41,31% 45,19% 47,82% 54,17% 51,44% 48,22%
Bruttovinstmarginal 100,00% 78,58% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 352,53% 290,32% 93,69% 69,92% 120,27% 27,40% -5,21% -12,25% -32,05% 150,29%
Soliditet 9,05% 6,93% 5,89% 5,66% 5,51% 6,11% 5,27% 4,35% 4,29% 4,08%
Kassalikviditet 1 439,17% 676,54% 148,91% 133,02% 289,38% 137,83% 93,19% 85,77% 91,71% 199,15%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...