Visa allt om Jan Stendahls Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 2 143 4 682 5 757 6 909 7 420 8 336 8 186 9 202 8 913 7 074
Övrig omsättning 61 56 19 761 242 157 154 95 92 77
Rörelseresultat (EBIT) -146 16 -219 303 42 119 -330 191 260 114
Resultat efter finansnetto -187 -20 -245 281 7 70 -385 137 173 13
Årets resultat -187 3 3 3 4 70 -110 2 17 13
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 94 158 239 319 132 206 256 547 975 1 406
Omsättningstillgångar 484 564 749 829 1 027 1 302 1 145 1 160 1 313 866
Tillgångar 578 722 987 1 148 1 158 1 507 1 401 1 707 2 288 2 272
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 148 245 242 239 235 231 161 220 218 201
Obeskattade reserver 0 0 25 275 0 0 0 275 145 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 279 245 308 112 367 355 383 273 701 1 039
Kortfristiga skulder 150 232 412 523 556 921 857 937 1 224 1 032
Skulder och eget kapital 578 722 987 1 148 1 158 1 507 1 401 1 707 2 288 2 272
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 70 363 160 261 259 209
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 666 760 855 1 089 1 152 875 955 1 096 609 512
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 144 221 287 329 451 495 442 492 305 293
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 204 4 738 5 776 7 670 7 662 8 493 8 340 9 297 9 005 7 151
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 4 4 5 5 5 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 714 1 561 1 919 1 727 1 855 1 667 1 637 1 840 2 228 2 358
Personalkostnader per anställd (tkr) 302 363 426 405 473 386 345 412 347 391
Rörelseresultat, EBITDA -82 97 -138 381 116 258 61 620 824 671
Nettoomsättningförändring -54,23% -18,67% -16,67% -6,89% -10,99% 1,83% -11,04% 3,24% 26,00% -%
Du Pont-modellen -25,26% 2,22% -22,09% 26,39% 3,63% 7,96% -23,48% 11,25% 11,41% 5,02%
Vinstmarginal -6,81% 0,34% -3,79% 4,39% 0,57% 1,44% -4,02% 2,09% 2,93% 1,61%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,59% 7,09% 5,85% 4,43% 6,35% 4,57% 3,52% 2,42% 1,00% -2,35%
Soliditet 25,61% 33,93% 26,39% 38,47% 20,29% 15,33% 11,49% 24,49% 14,09% 8,85%
Kassalikviditet 294,67% 191,38% 181,80% 158,51% 182,55% 141,37% 133,61% 123,80% 107,27% 83,91%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...