Visa allt om Jan Stendahls Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 473 2 143 4 682 5 757 6 909 7 420 8 336 8 186 9 202 8 913
Övrig omsättning 219 61 56 19 761 242 157 154 95 92
Rörelseresultat (EBIT) 93 -146 16 -219 303 42 119 -330 191 260
Resultat efter finansnetto 72 -187 -20 -245 281 7 70 -385 137 173
Årets resultat 72 -187 3 3 3 4 70 -110 2 17
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 94 158 239 319 132 206 256 547 975
Omsättningstillgångar 316 484 564 749 829 1 027 1 302 1 145 1 160 1 313
Tillgångar 326 578 722 987 1 148 1 158 1 507 1 401 1 707 2 288
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 220 148 245 242 239 235 231 161 220 218
Obeskattade reserver 0 0 0 25 275 0 0 0 275 145
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 279 245 308 112 367 355 383 273 701
Kortfristiga skulder 106 150 232 412 523 556 921 857 937 1 224
Skulder och eget kapital 326 578 722 987 1 148 1 158 1 507 1 401 1 707 2 288
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 70 363 160 261 259
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 409 666 760 855 1 089 1 152 875 955 1 096 609
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 116 144 221 287 329 451 495 442 492 305
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 692 2 204 4 738 5 776 7 670 7 662 8 493 8 340 9 297 9 005
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 3 4 4 5 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 737 714 1 561 1 919 1 727 1 855 1 667 1 637 1 840 2 228
Personalkostnader per anställd (tkr) 309 302 363 426 405 473 386 345 412 347
Rörelseresultat, EBITDA 103 -82 97 -138 381 116 258 61 620 824
Nettoomsättningförändring -31,26% -54,23% -18,67% -16,67% -6,89% -10,99% 1,83% -11,04% 3,24% -%
Du Pont-modellen 28,53% -25,26% 2,22% -22,09% 26,39% 3,63% 7,96% -23,48% 11,25% 11,41%
Vinstmarginal 6,31% -6,81% 0,34% -3,79% 4,39% 0,57% 1,44% -4,02% 2,09% 2,93%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,26% 15,59% 7,09% 5,85% 4,43% 6,35% 4,57% 3,52% 2,42% 1,00%
Soliditet 67,48% 25,61% 33,93% 26,39% 38,47% 20,29% 15,33% 11,49% 24,49% 14,09%
Kassalikviditet 264,15% 294,67% 191,38% 181,80% 158,51% 182,55% 141,37% 133,61% 123,80% 107,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...