Visa allt om Jämt-Maskin Aktiebolag
Visa allt om Jämt-Maskin Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 18 863 22 636 27 763 24 060 24 972 24 855 19 622 28 622 21 025 24 869
Övrig omsättning - 17 77 6 41 29 22 1 186 1 004 46
Rörelseresultat (EBIT) 896 -545 555 198 355 421 -434 1 147 -555 -95
Resultat efter finansnetto 758 -749 312 -140 82 238 -531 980 -574 -135
Årets resultat 705 -699 228 -118 43 238 -323 604 -236 129
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 45 57 53 57 76 72 133 203 266
Omsättningstillgångar 9 700 10 194 11 737 10 807 12 755 9 889 7 723 10 265 7 742 6 326
Tillgångar 9 738 10 238 11 794 10 860 12 813 9 965 7 795 10 397 7 945 6 592
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 620 915 1 714 1 486 1 604 1 561 1 453 1 896 1 293 1 529
Obeskattade reserver 30 0 50 0 22 0 0 209 0 338
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 231 3 214 1 000 4 057 1 000 0 0 0 151 1 310
Kortfristiga skulder 4 857 6 110 9 030 5 317 10 186 8 404 6 342 8 293 6 502 3 415
Skulder och eget kapital 9 738 10 238 11 794 10 860 12 813 9 965 7 795 10 397 7 945 6 592
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 664 668 780 744 678
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 624 2 509 2 357 2 197 2 218 1 486 1 313 1 290 1 365 1 415
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 673 899 868 767 748 692 613 694 711 730
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 0 120 0 0
Omsättning 18 863 22 653 27 840 24 066 25 013 24 884 19 644 29 808 22 029 24 915
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 9 9 9 10 9 9 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 096 2 515 3 085 2 673 2 775 2 486 2 180 3 180 2 336 3 109
Personalkostnader per anställd (tkr) 273 393 375 344 338 285 303 322 330 375
Rörelseresultat, EBITDA 903 -526 573 221 378 465 -373 1 241 -450 8
Nettoomsättningförändring -% -18,47% 15,39% -3,65% 0,47% 26,67% -31,44% 36,13% -15,46% -%
Du Pont-modellen 9,23% -5,23% 5,20% 1,92% 2,78% 4,35% -5,29% 11,35% -5,44% -0,91%
Vinstmarginal 4,77% -2,36% 2,21% 0,87% 1,43% 1,74% -2,10% 4,12% -2,05% -0,24%
Bruttovinstmarginal 26,15% 24,40% 22,66% 24,19% 22,81% 21,81% 23,20% 17,70% 18,58% 22,51%
Rörelsekapital/omsättning 25,67% 18,04% 9,75% 22,82% 10,29% 5,97% 7,04% 6,89% 5,90% 11,71%
Soliditet 16,88% 8,94% 14,86% 13,68% 12,65% 15,66% 18,64% 19,68% 16,27% 26,89%
Kassalikviditet 33,17% 30,95% 45,30% 28,57% 29,33% 42,92% 23,10% 39,82% 33,99% 40,32%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...