Visa allt om Bergteamet Raiseboring Europe AB
Visa allt om Bergteamet Raiseboring Europe AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 98 678 0 0 0 0 713 169 633 204 018 267 770 255 625
Övrig omsättning 505 - 1 242 3 600 - 384 6 256 1 225 1 462 985
Rörelseresultat (EBIT) 6 952 -9 1 240 3 600 -3 -1 050 -4 114 4 698 15 062 12 182
Resultat efter finansnetto 6 154 -8 1 240 3 600 -3 -1 048 -4 737 3 080 14 278 11 384
Årets resultat 4 461 -8 -1 -173 -3 0 2 148 4 959 8 599 5 909
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 84 488 0 0 0 0 0 2 500 14 679 8 394 8 657
Omsättningstillgångar 56 390 2 217 2 225 6 236 8 297 10 015 24 755 47 361 76 162 67 351
Tillgångar 140 878 2 217 2 225 6 236 8 297 10 015 27 255 62 040 84 556 76 008
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 66 057 2 215 2 224 2 225 2 397 2 401 16 350 8 476 9 011 9 271
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 7 888 12 118 9 899
Avsättningar (tkr) 864 0 0 0 10 10 62 1 755 700 3 270
Långfristiga skulder 34 177 0 0 0 0 0 0 14 561 16 961 13 737
Kortfristiga skulder 39 781 1 2 4 011 5 890 7 606 10 843 29 360 45 766 39 831
Skulder och eget kapital 140 878 2 217 2 225 6 236 8 297 10 015 27 255 62 040 84 556 76 008
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 592 0 - 0 0 0 420 861 825 888
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 21 616 0 - 0 0 0 32 355 49 622 52 454 53 212
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 8 591 0 - 0 0 275 12 573 18 340 20 516 21 910
Utdelning till aktieägare 2 230 0 0 0 0 0 13 949 0 6 000 5 000
Omsättning 99 183 0 1 242 3 600 0 1 097 175 889 205 243 269 232 256 610
Nyckeltal
Antal anställda 49 0 - 0 0 0 82 125 152 169
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 014 - - - - - 2 069 1 632 1 762 1 513
Personalkostnader per anställd (tkr) 687 - - - - - 570 547 485 450
Rörelseresultat, EBITDA 17 822 -9 1 240 3 600 -3 -1 050 2 795 7 701 17 371 13 457
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -99,58% -16,85% -23,81% 4,75% -%
Du Pont-modellen 4,93% -% -% -% -% -10,47% -15,07% 7,23% 18,02% 16,06%
Vinstmarginal 7,05% -% -% -% -% -147,12% -2,42% 2,20% 5,69% 4,77%
Bruttovinstmarginal 79,37% -% -% -% -% -39,69% 44,64% 56,80% 16,36% 14,80%
Rörelsekapital/omsättning 16,83% -% -% -% -% 337,87% 8,20% 8,82% 11,35% 10,77%
Soliditet 46,89% 99,91% 99,96% 35,68% 28,89% 23,97% 59,99% 23,03% 20,98% 21,57%
Kassalikviditet 74,62% 221 700,00% 111 250,00% 155,47% 140,87% 131,67% 219,51% 89,66% 96,26% 85,29%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...