Visa allt om Bergteamet Raiseboring Europe AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 713 169 633 204 018 267 770 255 625 194 535
Övrig omsättning - 1 242 3 600 - 384 6 256 1 225 1 462 985 2 085
Rörelseresultat (EBIT) -9 1 240 3 600 -3 -1 050 -4 114 4 698 15 062 12 182 9 010
Resultat efter finansnetto -8 1 240 3 600 -3 -1 048 -4 737 3 080 14 278 11 384 8 275
Årets resultat -8 -1 -173 -3 0 2 148 4 959 8 599 5 909 4 978
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 2 500 14 679 8 394 8 657 9 155
Omsättningstillgångar 2 217 2 225 6 236 8 297 10 015 24 755 47 361 76 162 67 351 51 180
Tillgångar 2 217 2 225 6 236 8 297 10 015 27 255 62 040 84 556 76 008 60 335
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 215 2 224 2 225 2 397 2 401 16 350 8 476 9 011 9 271 9 462
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 7 888 12 118 9 899 6 943
Avsättningar (tkr) 0 0 0 10 10 62 1 755 700 3 270 1 510
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 14 561 16 961 13 737 7 524
Kortfristiga skulder 1 2 4 011 5 890 7 606 10 843 29 360 45 766 39 831 34 896
Skulder och eget kapital 2 217 2 225 6 236 8 297 10 015 27 255 62 040 84 556 76 008 60 335
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 420 861 825 888 850
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 32 355 49 622 52 454 53 212 48 011
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - 0 0 275 12 573 18 340 20 516 21 910 18 754
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 13 949 0 6 000 5 000 6 100
Omsättning 0 1 242 3 600 0 1 097 175 889 205 243 269 232 256 610 196 620
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 82 125 152 169 164
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 2 069 1 632 1 762 1 513 1 186
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 570 547 485 450 412
Rörelseresultat, EBITDA -9 1 240 3 600 -3 -1 050 2 795 7 701 17 371 13 457 11 211
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -99,58% -16,85% -23,81% 4,75% 31,40% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -10,47% -15,07% 7,23% 18,02% 16,06% 15,12%
Vinstmarginal -% -% -% -% -147,12% -2,42% 2,20% 5,69% 4,77% 4,69%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -39,69% 44,64% 56,80% 16,36% 14,80% 15,71%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 337,87% 8,20% 8,82% 11,35% 10,77% 8,37%
Soliditet 99,91% 99,96% 35,68% 28,89% 23,97% 59,99% 23,03% 20,98% 21,57% 23,97%
Kassalikviditet 221 700,00% 111 250,00% 155,47% 140,87% 131,67% 219,51% 89,66% 96,26% 85,29% 85,28%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...