Visa allt om KI Skogsvård Aktiebolag
Visa allt om KI Skogsvård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 268 7 305 6 710 6 269 6 894 6 286 6 171 4 322 3 843 4 186
Övrig omsättning 84 89 188 116 83 148 110 105 103 113
Rörelseresultat (EBIT) 305 197 734 352 292 690 531 81 62 120
Resultat efter finansnetto 303 198 738 360 288 683 528 83 56 111
Årets resultat 237 155 575 264 286 470 384 62 66 86
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 907 1 129 1 222 1 188 1 215 1 157 1 264 1 282 1 304 1 444
Omsättningstillgångar 2 611 2 738 2 612 1 925 2 549 2 433 2 108 1 692 1 305 1 561
Tillgångar 3 518 3 867 3 834 3 113 3 764 3 590 3 372 2 974 2 609 3 006
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 310 3 073 3 068 2 643 2 530 2 394 2 123 1 859 1 887 1 911
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 100 56 52 57 92
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 209 794 766 470 1 235 1 096 1 192 1 063 665 1 002
Skulder och eget kapital 3 518 3 867 3 834 3 113 3 764 3 590 3 372 2 974 2 609 3 006
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 250 150 150 150 100 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 677 4 661 3 274 3 225 3 383 2 585 2 433 1 947 1 614 1 842
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 136 1 213 1 018 1 134 1 209 877 823 739 627 685
Utdelning till aktieägare 230 2 000 150 150 150 150 200 120 90 90
Omsättning 6 352 7 394 6 898 6 385 6 977 6 434 6 281 4 427 3 946 4 299
Nyckeltal
Antal anställda 16 19 17 14 17 14 14 12 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 392 384 395 448 406 449 441 360 349 381
Personalkostnader per anställd (tkr) 308 309 282 341 319 292 282 275 255 295
Rörelseresultat, EBITDA 513 425 933 537 485 842 705 266 267 331
Nettoomsättningförändring -14,20% 8,87% 7,03% -9,07% 9,67% 1,86% 42,78% 12,46% -8,19% -%
Du Pont-modellen 8,70% 5,20% 19,33% 11,73% 7,84% 19,22% 15,84% 3,19% 2,68% 4,19%
Vinstmarginal 4,88% 2,75% 11,04% 5,82% 4,28% 10,98% 8,65% 2,20% 1,82% 3,01%
Bruttovinstmarginal 99,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6,41% 26,61% 27,51% 23,21% 19,06% 21,27% 14,84% 14,55% 16,65% 13,35%
Soliditet 37,24% 79,47% 80,02% 84,90% 67,22% 68,74% 64,18% 63,77% 73,90% 65,78%
Kassalikviditet 118,20% 344,84% 340,99% 409,57% 206,40% 221,99% 176,85% 159,17% 196,24% 155,79%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...