Visa allt om Boutique Teddybjörnen i Falköping Aktiebolag
Visa allt om Boutique Teddybjörnen i Falköping Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 4 315 4 394 4 481 4 798 5 015 5 277 5 508 5 196 5 265 5 114
Övrig omsättning - - - - - 22 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 176 309 361 287 373 763 664 255 306 387
Resultat efter finansnetto 173 317 372 318 406 779 652 272 324 392
Årets resultat 135 662 218 172 223 572 394 183 312 333
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 18 18 18 18 20 20 19 20 21
Omsättningstillgångar 4 823 4 866 5 052 4 876 4 815 4 588 4 167 3 802 3 697 3 565
Tillgångar 4 841 4 884 5 069 4 894 4 834 4 608 4 188 3 821 3 717 3 586
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 637 3 652 3 140 3 072 3 050 2 977 2 555 2 282 2 189 1 936
Obeskattade reserver 0 0 535 445 365 265 265 150 136 250
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 651 637 618 635 661 534 579 580 469 416
Kortfristiga skulder 553 594 776 742 758 833 789 810 923 983
Skulder och eget kapital 4 841 4 884 5 069 4 894 4 834 4 608 4 188 3 821 3 717 3 586
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 224 340 505 411 420
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 659 638 591 533 741 304 232 212 204 184
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 150 131 121 173 212 183 169 209 165 160
Utdelning till aktieägare 150 150 150 150 150 150 150 120 90 60
Omsättning 4 315 4 394 4 481 4 798 5 015 5 299 5 508 5 196 5 265 5 114
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 - 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 438 1 465 1 494 1 599 1 672 1 759 1 836 - 1 755 1 705
Personalkostnader per anställd (tkr) 272 259 241 241 323 243 250 - 263 265
Rörelseresultat, EBITDA 176 309 361 288 374 764 665 256 307 388
Nettoomsättningförändring -1,80% -1,94% -6,61% -4,33% -4,96% -4,19% 6,00% -1,31% 2,95% -%
Du Pont-modellen 4,03% 7,00% 7,89% 7,01% 8,87% 17,25% 15,90% 7,64% 9,31% 11,43%
Vinstmarginal 4,52% 7,78% 8,93% 7,15% 8,55% 15,07% 12,09% 5,62% 6,57% 8,02%
Bruttovinstmarginal 38,77% 40,26% 39,05% 35,26% 40,22% 40,29% 38,27% 35,28% 33,07% 34,96%
Rörelsekapital/omsättning 98,96% 97,22% 95,43% 86,16% 80,90% 71,16% 61,33% 57,58% 52,69% 50,49%
Soliditet 75,13% 74,77% 70,18% 69,47% 68,66% 68,84% 65,67% 62,55% 61,53% 59,01%
Kassalikviditet 433,45% 423,06% 351,29% 333,15% 296,31% 233,37% 219,65% 181,11% 153,74% 139,27%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...