Visa allt om Hylte Tryck AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-05 2014-05 2013-05 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 35 583 39 972 33 748 38 616 35 229 33 472 38 294 33 425 29 630 28 874
Övrig omsättning - - - - - - - - - 6
Rörelseresultat (EBIT) -616 -1 028 -382 145 730 474 1 342 958 -454 -1 554
Resultat efter finansnetto -637 -1 032 -400 -293 676 489 1 038 415 -930 -2 062
Årets resultat -29 -559 -87 -583 -300 261 497 219 -668 -737
Balansräkningar (tkr)
2015-05 2014-05 2013-05 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 661 5 820 5 946 7 441 7 374 2 848 3 149 2 944 4 507 9 033
Omsättningstillgångar 12 845 13 890 13 909 11 883 12 724 15 665 15 368 13 927 11 787 9 952
Tillgångar 18 506 19 710 19 855 19 324 20 098 18 513 18 516 16 871 16 294 18 985
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 356 12 385 12 417 12 441 12 868 12 855 12 593 12 097 11 877 11 880
Obeskattade reserver 1 099 1 410 1 734 2 024 1 678 591 463 136 30 30
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 051 5 915 5 704 4 859 5 551 5 067 5 459 4 639 4 387 7 074
Skulder och eget kapital 18 506 19 710 19 855 19 324 20 098 18 513 18 516 16 871 16 294 18 985
Löner & utdelning (tkr)
2015-05
2014-05
2013-05
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 7 242 8 219 6 704 7 676 6 158 5 120 5 212 5 246 4 827 5 066
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 874 3 214 2 551 3 025 2 253 1 801 1 936 1 987 1 827 1 921
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 35 583 39 972 33 748 38 616 35 229 33 472 38 294 33 425 29 630 28 880
Nyckeltal
Antal anställda 18 20 19 21 18 15 15 16 18 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 977 1 999 1 776 1 839 1 957 2 231 2 553 2 089 1 646 1 444
Personalkostnader per anställd (tkr) 562 572 487 510 467 461 477 452 370 349
Rörelseresultat, EBITDA 1 104 686 1 137 1 629 1 546 775 1 574 2 598 4 208 3 289
Nettoomsättningförändring -10,98% 18,44% -12,61% 9,61% 5,25% -12,59% 14,57% 12,81% 2,62% -%
Du Pont-modellen -3,29% -5,18% -1,90% -1,11% 3,67% 2,64% 7,50% 5,78% -2,61% -8,09%
Vinstmarginal -1,71% -2,55% -1,12% -0,56% 2,09% 1,46% 3,62% 2,92% -1,44% -5,32%
Bruttovinstmarginal 12,11% 11,87% 13,39% 15,57% 14,02% 14,16% 13,40% 13,79% 10,56% 7,24%
Rörelsekapital/omsättning 21,90% 19,95% 24,31% 18,19% 20,36% 31,66% 25,88% 27,79% 24,97% 9,97%
Soliditet 71,40% 68,42% 68,97% 72,10% 70,18% 71,79% 69,81% 72,28% 73,02% 62,69%
Kassalikviditet 165,57% 165,93% 174,53% 164,62% 158,94% 214,62% 213,39% 197,69% 148,80% 49,53%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...