Visa allt om Hylte Tryck AB
Visa allt om Hylte Tryck AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-05 2015-05 2014-05 2013-05 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 38 008 35 583 39 972 33 748 38 616 35 229 33 472 38 294 33 425 29 630
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -948 -616 -1 028 -382 145 730 474 1 342 958 -454
Resultat efter finansnetto -978 -637 -1 032 -400 -293 676 489 1 038 415 -930
Årets resultat -33 -29 -559 -87 -583 -300 261 497 219 -668
Balansräkningar (tkr)
2016-05 2015-05 2014-05 2013-05 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 000 5 661 5 820 5 946 7 441 7 374 2 848 3 149 2 944 4 507
Omsättningstillgångar 15 257 12 845 13 890 13 909 11 883 12 724 15 665 15 368 13 927 11 787
Tillgångar 20 257 18 506 19 710 19 855 19 324 20 098 18 513 18 516 16 871 16 294
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 324 12 356 12 385 12 417 12 441 12 868 12 855 12 593 12 097 11 877
Obeskattade reserver 532 1 099 1 410 1 734 2 024 1 678 591 463 136 30
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 401 5 051 5 915 5 704 4 859 5 551 5 067 5 459 4 639 4 387
Skulder och eget kapital 20 257 18 506 19 710 19 855 19 324 20 098 18 513 18 516 16 871 16 294
Löner & utdelning (tkr)
2016-05
2015-05
2014-05
2013-05
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 641 7 242 8 219 6 704 7 676 6 158 5 120 5 212 5 246 4 827
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 2 797 2 874 3 214 2 551 3 025 2 253 1 801 1 936 1 987 1 827
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 38 008 35 583 39 972 33 748 38 616 35 229 33 472 38 294 33 425 29 630
Nyckeltal
Antal anställda 15 18 20 19 21 18 15 15 16 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 534 1 977 1 999 1 776 1 839 1 957 2 231 2 553 2 089 1 646
Personalkostnader per anställd (tkr) 629 562 572 487 510 467 461 477 452 370
Rörelseresultat, EBITDA 359 1 104 686 1 137 1 629 1 546 775 1 574 2 598 4 208
Nettoomsättningförändring 6,82% -10,98% 18,44% -12,61% 9,61% 5,25% -12,59% 14,57% 12,81% -%
Du Pont-modellen -4,64% -3,29% -5,18% -1,90% -1,11% 3,67% 2,64% 7,50% 5,78% -2,61%
Vinstmarginal -2,47% -1,71% -2,55% -1,12% -0,56% 2,09% 1,46% 3,62% 2,92% -1,44%
Bruttovinstmarginal 13,40% 12,11% 11,87% 13,39% 15,57% 14,02% 14,16% 13,40% 13,79% 10,56%
Rörelsekapital/omsättning 20,67% 21,90% 19,95% 24,31% 18,19% 20,36% 31,66% 25,88% 27,79% 24,97%
Soliditet 62,89% 71,40% 68,42% 68,97% 72,10% 70,18% 71,79% 69,81% 72,28% 73,02%
Kassalikviditet 140,70% 165,57% 165,93% 174,53% 164,62% 158,94% 214,62% 213,39% 197,69% 148,80%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...