Visa allt om Guldsmedsmästar'n i Göteborg Aktiebolag
Visa allt om Guldsmedsmästar'n i Göteborg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 804 3 322 3 961 3 886 3 041 3 307 3 440 3 405 3 533 2 978
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 666 312 883 639 436 927 372 324 232 408
Resultat efter finansnetto 666 313 884 638 435 927 372 324 240 409
Årets resultat 519 807 515 350 317 558 312 184 172 291
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 336 2 280 2 353 1 979 1 656 1 635 1 379 1 213 1 179 1 184
Tillgångar 2 336 2 280 2 353 1 979 1 657 1 635 1 380 1 214 1 180 1 184
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 735 1 817 1 210 795 795 978 820 708 725 753
Obeskattade reserver 0 0 725 503 342 342 174 228 161 161
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 600 464 418 682 520 316 385 278 294 270
Skulder och eget kapital 2 336 2 280 2 353 1 979 1 657 1 635 1 380 1 214 1 180 1 184
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 792 792 804 788 750 720 720 720 720 720
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 80 224 42 524 377 374 418 325 269 65
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 419 469 535 519 459 456 468 487 458 361
Utdelning till aktieägare 1 600 600 200 100 350 500 400 200 200 200
Omsättning 3 804 3 322 3 961 3 886 3 041 3 307 3 440 3 405 3 533 2 978
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 951 831 990 972 760 827 860 1 135 1 178 993
Personalkostnader per anställd (tkr) 325 374 442 461 401 390 403 517 488 385
Rörelseresultat, EBITDA 666 312 883 639 436 927 372 324 232 408
Nettoomsättningförändring 14,51% -16,13% 1,93% 27,79% -8,04% -3,87% 1,03% -3,62% 18,64% -%
Du Pont-modellen 28,51% 13,68% 37,57% 32,29% 26,31% 56,70% 26,96% 26,85% 20,34% 34,54%
Vinstmarginal 17,51% 9,39% 22,32% 16,44% 14,34% 28,03% 10,81% 9,57% 6,79% 13,73%
Bruttovinstmarginal 65,88% 69,99% 80,86% 76,51% 83,39% 89,14% 70,44% 68,34% 59,21% 66,19%
Rörelsekapital/omsättning 45,64% 54,67% 48,85% 33,38% 37,36% 39,89% 28,90% 27,46% 25,05% 30,69%
Soliditet 74,27% 79,69% 75,46% 58,90% 63,19% 75,23% 68,71% 71,84% 71,26% 73,39%
Kassalikviditet 104,83% 87,50% 110,29% 55,72% 73,27% 109,18% 140,26% 141,37% 102,72% 157,78%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...