Visa allt om Höglund Profilering AB
Visa allt om Höglund Profilering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 7 789 6 104 4 837 4 495 7 100 5 425 5 586 4 076 5 617 6 289
Övrig omsättning 43 3 1 195 36 - - - 26 39
Rörelseresultat (EBIT) 696 473 133 -130 1 152 535 596 268 168 240
Resultat efter finansnetto 521 396 35 -281 987 235 585 212 93 228
Årets resultat 231 197 16 16 430 165 302 82 34 150
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 585 1 248 1 528 877 1 387 1 034 734 547 530 709
Omsättningstillgångar 1 711 1 047 889 1 116 1 331 692 922 602 1 045 1 319
Tillgångar 2 296 2 294 2 416 1 993 2 718 1 726 1 657 1 149 1 574 2 027
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 503 472 275 409 793 544 528 376 384 460
Obeskattade reserver 464 289 169 169 540 228 348 190 120 120
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 375 628 152 0 0 0 63 178 81
Kortfristiga skulder 1 330 1 159 1 344 1 264 1 385 955 780 519 892 1 367
Skulder och eget kapital 2 296 2 294 2 416 1 993 2 718 1 726 1 657 1 149 1 574 2 027
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 400 190 443 538 523 479 327 376 505
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 337 765 754 782 835 369 430 372 609 457
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 2 0 -
Sociala kostnader 679 331 268 359 388 276 350 281 411 229
Utdelning till aktieägare 200 0 0 150 400 180 150 150 90 110
Omsättning 7 832 6 107 4 838 4 690 7 136 5 425 5 586 4 076 5 643 6 328
Nyckeltal
Antal anställda - 4 4 4 4 3 3 3 3 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 1 526 1 209 1 124 1 775 1 808 1 862 1 359 1 872 1 572
Personalkostnader per anställd (tkr) - 417 361 486 475 416 432 340 478 339
Rörelseresultat, EBITDA 731 800 168 -95 1 196 580 762 379 287 393
Nettoomsättningförändring 27,60% 26,19% 7,61% -36,69% 30,88% -2,88% 37,05% -27,43% -10,69% -%
Du Pont-modellen 30,31% 20,66% 7,00% -4,97% 43,16% 31,23% 36,03% 23,32% 10,67% 11,94%
Vinstmarginal 8,94% 7,77% 3,49% -2,20% 16,52% 9,94% 10,69% 6,58% 2,99% 3,85%
Bruttovinstmarginal 59,62% 56,27% 60,62% 65,29% 64,69% 55,93% 56,62% 54,96% 46,09% 47,23%
Rörelsekapital/omsättning 4,89% -1,83% -9,41% -3,29% -0,76% -4,85% 2,54% 2,04% 2,72% -0,76%
Soliditet 37,67% 30,40% 16,84% 26,77% 43,82% 41,25% 47,34% 44,63% 29,89% 26,96%
Kassalikviditet 107,97% 77,39% 48,88% 70,49% 96,10% 72,46% 118,21% 115,99% 109,42% 96,49%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...