Visa allt om Höglund Profilering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 6 104 4 837 4 495 7 100 5 425 5 586 4 076 5 617 6 289 9 505
Övrig omsättning 3 1 195 36 - - - 26 39 -
Rörelseresultat (EBIT) 473 133 -130 1 152 535 596 268 168 240 472
Resultat efter finansnetto 396 35 -281 987 235 585 212 93 228 454
Årets resultat 197 16 16 430 165 302 82 34 150 229
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 248 1 528 877 1 387 1 034 734 547 530 709 513
Omsättningstillgångar 1 047 889 1 116 1 331 692 922 602 1 045 1 319 1 409
Tillgångar 2 294 2 416 1 993 2 718 1 726 1 657 1 149 1 574 2 027 1 922
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 472 275 409 793 544 528 376 384 460 370
Obeskattade reserver 289 169 169 540 228 348 190 120 120 120
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 375 628 152 0 0 0 63 178 81 175
Kortfristiga skulder 1 159 1 344 1 264 1 385 955 780 519 892 1 367 1 257
Skulder och eget kapital 2 294 2 416 1 993 2 718 1 726 1 657 1 149 1 574 2 027 1 922
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 400 190 443 538 523 479 327 376 505 448
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 765 754 782 835 369 430 372 609 457 358
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 2 0 - -
Sociala kostnader 331 268 359 388 276 350 281 411 229 227
Utdelning till aktieägare 0 0 150 400 180 150 150 90 110 60
Omsättning 6 107 4 838 4 690 7 136 5 425 5 586 4 076 5 643 6 328 9 505
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 526 1 209 1 124 1 775 1 808 1 862 1 359 1 872 1 572 3 168
Personalkostnader per anställd (tkr) 417 361 486 475 416 432 340 478 339 377
Rörelseresultat, EBITDA 800 168 -95 1 196 580 762 379 287 393 606
Nettoomsättningförändring 26,19% 7,61% -36,69% 30,88% -2,88% 37,05% -27,43% -10,69% -33,83% -%
Du Pont-modellen 20,66% 7,00% -4,97% 43,16% 31,23% 36,03% 23,32% 10,67% 11,94% 24,61%
Vinstmarginal 7,77% 3,49% -2,20% 16,52% 9,94% 10,69% 6,58% 2,99% 3,85% 4,98%
Bruttovinstmarginal 56,27% 60,62% 65,29% 64,69% 55,93% 56,62% 54,96% 46,09% 47,23% 30,01%
Rörelsekapital/omsättning -1,83% -9,41% -3,29% -0,76% -4,85% 2,54% 2,04% 2,72% -0,76% 1,60%
Soliditet 30,40% 16,84% 26,77% 43,82% 41,25% 47,34% 44,63% 29,89% 26,96% 23,75%
Kassalikviditet 77,39% 48,88% 70,49% 96,10% 72,46% 118,21% 115,99% 109,42% 96,49% 112,09%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...