Visa allt om Antonsson Ingenjörsbyrå AB
Visa allt om Antonsson Ingenjörsbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 496 1 585 2 419 2 389 2 688 2 744 3 779 3 952 2 281 2 608
Övrig omsättning 1 11 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 168 -122 25 -175 -56 127 30 465 59 -139
Resultat efter finansnetto 166 -124 20 -178 -56 124 29 448 34 -154
Årets resultat 166 -124 20 -178 21 89 19 288 34 -154
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 182 182 182 184 195 209 223 239 488 495
Omsättningstillgångar 217 224 473 453 537 735 781 1 555 291 355
Tillgångar 399 406 655 637 733 944 1 004 1 794 779 849
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 312 146 270 250 477 506 467 488 200 166
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 87 87 87 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 26 66 0 0 0 0 0 69 252 332
Kortfristiga skulder 62 193 384 387 255 351 450 1 150 325 351
Skulder och eget kapital 399 406 655 637 733 944 1 004 1 794 779 849
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 719 692 702 274 77 114
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 20 543 763 832 106 335 442 727 671 640
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 10 190 263 288 271 381 376 382 257 247
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 50 50 50 40 0 0
Omsättning 497 1 596 2 419 2 389 2 688 2 744 3 779 3 952 2 281 2 608
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 2 3 3 3 3 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 496 1 585 1 210 796 896 915 1 260 988 760 869
Personalkostnader per anställd (tkr) 37 749 515 374 381 482 549 354 342 337
Rörelseresultat, EBITDA 168 -122 27 -164 -42 141 45 481 108 -91
Nettoomsättningförändring -68,71% -34,48% 1,26% -11,12% -2,04% -27,39% -4,38% 73,26% -12,54% -%
Du Pont-modellen 42,11% -29,56% 3,97% -27,00% -6,82% 13,67% 3,29% 25,98% 7,70% -16,37%
Vinstmarginal 33,87% -7,57% 1,07% -7,20% -1,86% 4,70% 0,87% 11,79% 2,63% -5,33%
Bruttovinstmarginal 87,10% 55,39% 53,99% 52,32% 53,53% 68,40% 53,59% 56,20% 60,50% 43,29%
Rörelsekapital/omsättning 31,25% 1,96% 3,68% 2,76% 10,49% 13,99% 8,76% 10,25% -1,49% 0,15%
Soliditet 78,20% 35,96% 41,22% 39,25% 65,08% 60,39% 52,90% 30,69% 25,67% 19,55%
Kassalikviditet 350,00% 116,06% 123,18% 117,05% 210,59% 209,40% 173,56% 135,22% 89,54% 101,14%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...