Visa allt om Bilcenter i Kumla Aktiebolag
Visa allt om Bilcenter i Kumla Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 23 185 15 915 9 037 12 013 15 509 16 006 17 217 35 107 60 867 53 378
Övrig omsättning 2 1 114 210 494 107 - 1 541 350 - 6
Rörelseresultat (EBIT) 945 1 041 -409 -289 -311 -64 878 -310 1 648 1 266
Resultat efter finansnetto 1 244 1 018 -408 -287 -292 9 849 -456 1 541 1 123
Årets resultat 815 595 0 0 13 111 706 0 959 729
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 447 590 2 304 2 427 2 594 2 794 3 508 5 251 5 220 4 784
Omsättningstillgångar 7 828 7 559 3 930 5 140 5 234 7 496 6 234 5 791 7 527 7 178
Tillgångar 8 276 8 150 6 234 7 566 7 828 10 290 9 742 11 042 12 747 11 962
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 852 6 201 5 756 5 916 6 191 6 359 6 747 6 041 6 041 5 067
Obeskattade reserver 671 473 219 629 919 1 236 1 388 1 508 1 984 1 788
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 355 426 543 294 1 463
Kortfristiga skulder 753 1 475 258 1 021 718 2 341 1 180 2 950 4 428 3 645
Skulder och eget kapital 8 276 8 150 6 234 7 566 7 828 10 290 9 742 11 042 12 747 11 962
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 21 100 30 269 281
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 400 402 402 400 434 326 1 656 2 945 2 875 2 630
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 168 127 169 132 167 165 630 1 105 1 196 1 048
Utdelning till aktieägare 160 165 150 160 0 180 500 0 0 0
Omsättning 23 187 17 029 9 247 12 507 15 616 16 006 18 758 35 457 60 867 53 384
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 8 14 14 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) 11 593 7 958 4 519 6 007 7 755 8 003 2 152 2 508 4 348 3 813
Personalkostnader per anställd (tkr) 292 269 290 274 305 265 305 297 311 288
Rörelseresultat, EBITDA 988 1 087 -286 -122 -111 137 1 075 383 2 288 1 857
Nettoomsättningförändring 45,68% 76,11% -24,77% -22,54% -3,11% -7,03% -50,96% -42,32% 14,03% -%
Du Pont-modellen 15,09% 12,81% -6,50% -3,70% -3,65% 0,20% 9,04% -2,78% 12,94% 10,66%
Vinstmarginal 5,39% 6,56% -4,48% -2,33% -1,84% 0,13% 5,12% -0,87% 2,71% 2,39%
Bruttovinstmarginal 8,07% 5,28% 4,85% 3,15% 5,09% 8,38% 18,51% 17,05% 15,23% 14,66%
Rörelsekapital/omsättning 30,52% 38,23% 40,63% 34,29% 29,12% 32,21% 29,35% 8,09% 5,09% 6,62%
Soliditet 89,12% 80,61% 95,07% 84,32% 87,74% 70,65% 79,76% 64,54% 58,60% 53,12%
Kassalikviditet 370,52% 219,86% 418,99% 192,75% 271,03% 149,04% 356,36% 49,19% 71,95% 83,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...