Visa allt om Lindvallen Restauranger Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 50 225 46 437 57 177 50 396 49 954 54 473 62 017 52 542 42 814 48 543
Övrig omsättning 705 86 151 389 400 1 620 462 409 341 361
Rörelseresultat (EBIT) 4 618 2 516 5 088 3 513 3 520 5 260 4 011 3 649 301 4 430
Resultat efter finansnetto 4 515 2 422 5 018 3 492 3 484 5 130 3 843 3 615 209 4 653
Årets resultat 9 744 1 982 2 854 2 618 1 859 2 952 1 908 2 030 -107 2 484
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 883 8 450 8 217 5 366 5 782 5 265 6 700 5 272 6 375 2 357
Omsättningstillgångar 13 515 8 093 9 750 7 834 6 124 7 643 4 700 3 976 2 023 6 491
Tillgångar 20 397 16 543 17 967 13 200 11 907 12 908 11 399 9 248 8 398 8 848
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 225 5 481 6 499 5 144 4 026 5 667 4 215 3 807 3 077 4 684
Obeskattade reserver 0 7 268 7 084 5 759 5 665 4 760 3 701 2 558 1 794 1 483
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 196 253 0 0 0 0 0 0 1 985 0
Kortfristiga skulder 6 977 3 541 4 385 2 296 2 215 2 481 3 483 2 883 1 542 2 681
Skulder och eget kapital 20 397 16 543 17 967 13 200 11 907 12 908 11 399 9 248 8 398 8 848
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - 2 094 1 952 1 928 1 932 1 821 1 798 1 907 2 068
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 13 279 12 910 13 650 12 879 12 371 13 343 15 609 11 803 9 573 10 370
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 3 096 3 464 4 123 4 207 3 858 3 924 4 967 4 501 4 594 4 622
Utdelning till aktieägare 9 808 2 000 3 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 300 1 500
Omsättning 50 930 46 523 57 328 50 785 50 354 56 093 62 479 52 951 43 155 48 904
Nyckeltal
Antal anställda 47 47 58 56 56 59 70 57 49 55
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 069 988 986 900 892 923 886 922 874 883
Personalkostnader per anställd (tkr) 361 360 352 345 330 340 331 328 336 320
Rörelseresultat, EBITDA 6 266 4 218 7 241 5 288 5 878 7 664 6 321 5 727 1 959 5 504
Nettoomsättningförändring 8,16% -18,78% 13,46% 0,88% -8,30% -12,16% 18,03% 22,72% -11,80% -%
Du Pont-modellen 22,67% 15,35% 28,67% 27,49% 30,36% 40,79% 35,42% 40,91% 4,26% 53,14%
Vinstmarginal 9,21% 5,47% 9,01% 7,20% 7,24% 9,67% 6,51% 7,20% 0,84% 9,69%
Bruttovinstmarginal 76,04% 76,34% 77,57% 75,97% 75,95% 73,75% 70,82% 71,31% 70,12% 71,40%
Rörelsekapital/omsättning 13,02% 9,80% 9,38% 10,99% 7,83% 9,48% 1,96% 2,08% 1,12% 7,85%
Soliditet 64,84% 67,40% 65,23% 71,12% 68,88% 71,08% 60,35% 61,08% 52,02% 65,01%
Kassalikviditet 180,34% 206,64% 207,78% 309,36% 251,87% 276,99% 112,75% 108,91% 89,95% 225,07%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...