Visa allt om Lindvallen Restauranger Aktiebolag
Visa allt om Lindvallen Restauranger Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 56 862 50 225 46 437 57 177 50 396 49 954 54 473 62 017 52 542 42 814
Övrig omsättning 122 705 86 151 389 400 1 620 462 409 341
Rörelseresultat (EBIT) 5 721 4 618 2 516 5 088 3 513 3 520 5 260 4 011 3 649 301
Resultat efter finansnetto 8 281 4 515 2 422 5 018 3 492 3 484 5 130 3 843 3 615 209
Årets resultat 5 915 9 744 1 982 2 854 2 618 1 859 2 952 1 908 2 030 -107
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 305 6 883 8 450 8 217 5 366 5 782 5 265 6 700 5 272 6 375
Omsättningstillgångar 8 342 13 515 8 093 9 750 7 834 6 124 7 643 4 700 3 976 2 023
Tillgångar 16 647 20 397 16 543 17 967 13 200 11 907 12 908 11 399 9 248 8 398
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 332 13 225 5 481 6 499 5 144 4 026 5 667 4 215 3 807 3 077
Obeskattade reserver 1 740 0 7 268 7 084 5 759 5 665 4 760 3 701 2 558 1 794
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 136 196 253 0 0 0 0 0 0 1 985
Kortfristiga skulder 5 439 6 977 3 541 4 385 2 296 2 215 2 481 3 483 2 883 1 542
Skulder och eget kapital 16 647 20 397 16 543 17 967 13 200 11 907 12 908 11 399 9 248 8 398
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 2 094 1 952 1 928 1 932 1 821 1 798 1 907
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 14 769 13 279 12 910 13 650 12 879 12 371 13 343 15 609 11 803 9 573
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 4 442 3 096 3 464 4 123 4 207 3 858 3 924 4 967 4 501 4 594
Utdelning till aktieägare 2 733 9 808 2 000 3 000 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 1 300
Omsättning 56 984 50 930 46 523 57 328 50 785 50 354 56 093 62 479 52 951 43 155
Nyckeltal
Antal anställda 45 47 47 58 56 56 59 70 57 49
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 264 1 069 988 986 900 892 923 886 922 874
Personalkostnader per anställd (tkr) 446 361 360 352 345 330 340 331 328 336
Rörelseresultat, EBITDA 7 343 6 266 4 218 7 241 5 288 5 878 7 664 6 321 5 727 1 959
Nettoomsättningförändring 13,21% 8,16% -18,78% 13,46% 0,88% -8,30% -12,16% 18,03% 22,72% -%
Du Pont-modellen 50,12% 22,67% 15,35% 28,67% 27,49% 30,36% 40,79% 35,42% 40,91% 4,26%
Vinstmarginal 14,67% 9,21% 5,47% 9,01% 7,20% 7,24% 9,67% 6,51% 7,20% 0,84%
Bruttovinstmarginal 77,37% 76,04% 76,34% 77,57% 75,97% 75,95% 73,75% 70,82% 71,31% 70,12%
Rörelsekapital/omsättning 5,11% 13,02% 9,80% 9,38% 10,99% 7,83% 9,48% 1,96% 2,08% 1,12%
Soliditet 64,21% 64,84% 67,40% 65,23% 71,12% 68,88% 71,08% 60,35% 61,08% 52,02%
Kassalikviditet 138,54% 180,34% 206,64% 207,78% 309,36% 251,87% 276,99% 112,75% 108,91% 89,95%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...