Visa allt om Infinitum Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 452 1 159 1 286 1 181 1 646 1 137 1 402 1 291 1 276 1 106
Övrig omsättning - 11 180 286 283 116 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 101 637 499 362 -631 404 611 644 853 687
Resultat efter finansnetto 1 305 1 048 565 386 -284 831 1 625 -457 1 065 1 559
Årets resultat 920 819 372 336 116 634 1 435 -845 598 779
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 611 15 089 14 031 17 226 19 594 12 567 8 455 7 742 7 702 7 288
Omsättningstillgångar 9 772 8 136 8 537 3 905 3 292 8 786 12 424 11 950 13 489 14 503
Tillgångar 24 383 23 224 22 568 21 131 22 886 21 353 20 878 19 692 21 191 21 791
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 22 737 21 966 21 297 21 075 20 882 20 893 20 550 19 235 20 871 20 273
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 646 1 258 1 271 56 2 004 459 321 457 319 1 518
Skulder och eget kapital 24 383 23 224 22 568 21 131 22 886 21 353 20 878 19 692 21 191 21 791
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 200 150 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 100 0 222 0 0 0 150 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 10 0 23 1 988 63 49 47 0 0
Utdelning till aktieägare 156 150 150 150 143 127 290 120 791 0
Omsättning 1 452 1 170 1 466 1 467 1 929 1 253 1 402 1 291 1 276 1 106
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 1 159 - 1 181 1 646 1 137 1 402 1 291 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 134 - 273 2 016 304 259 278 - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 145 694 601 449 -544 486 616 649 924 715
Nettoomsättningförändring 25,28% -9,88% 8,89% -28,25% 44,77% -18,90% 8,60% 1,18% 15,37% -%
Du Pont-modellen 7,85% 4,87% 2,88% 2,14% -0,82% 3,92% 8,39% 5,02% 5,06% 7,15%
Vinstmarginal 131,89% 97,58% 50,54% 38,36% -11,42% 73,61% 124,89% 76,61% 84,01% 140,96%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 90,51%
Rörelsekapital/omsättning 559,64% 593,44% 565,01% 325,91% 78,25% 732,37% 863,27% 890,24% 1 032,13% 1 174,05%
Soliditet 93,25% 94,58% 94,37% 99,73% 91,24% 97,85% 98,43% 97,68% 98,49% 93,03%
Kassalikviditet 593,68% 646,74% 671,68% 6 973,21% 164,27% 1 914,16% 3 870,40% 2 614,88% 4 228,53% 955,40%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...