Visa allt om Pando System Aktiebolag
Visa allt om Pando System Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 264 1 019 1 270 1 409 1 737 1 605 1 752 1 659 2 060 1 723
Övrig omsättning 136 179 10 39 161 34 - 9 26 8
Rörelseresultat (EBIT) 334 318 -13 86 460 67 137 364 469 243
Resultat efter finansnetto 335 318 -13 87 465 68 140 373 469 244
Årets resultat 307 185 0 117 257 68 81 265 383 164
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 11 55 143 244 294
Omsättningstillgångar 753 479 375 368 619 551 482 622 770 504
Tillgångar 753 479 375 368 619 561 537 764 1 014 797
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 358 236 50 200 377 188 325 484 680 377
Obeskattade reserver 192 108 28 42 116 0 36 0 0 62
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 89 285 76 82 304 115 45 101 10
Kortfristiga skulder 196 47 11 50 43 69 61 235 234 349
Skulder och eget kapital 753 479 375 368 619 561 537 764 1 014 797
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 327 298 380 414 414 414 414 302 469 683
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 201 138 380 414 414 414 414 302 370 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 81 71 166 178 226 269 270 200 354 209
Utdelning till aktieägare 297 185 0 150 224 68 205 240 410 81
Omsättning 1 400 1 198 1 280 1 448 1 898 1 639 1 752 1 668 2 086 1 731
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 632 510 635 705 869 803 876 830 1 030 862
Personalkostnader per anställd (tkr) 317 256 467 506 528 554 550 403 600 448
Rörelseresultat, EBITDA 334 318 -13 86 471 111 225 465 572 348
Nettoomsättningförändring 24,04% -19,76% -9,87% -18,88% 8,22% -8,39% 5,61% -19,47% 19,56% -%
Du Pont-modellen 44,49% 66,60% -3,20% 23,64% 75,12% 12,30% 26,07% 48,82% 46,25% 30,61%
Vinstmarginal 26,50% 31,31% -0,94% 6,17% 26,77% 4,30% 7,99% 22,48% 22,77% 14,16%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,59%
Rörelsekapital/omsättning 44,07% 42,39% 28,66% 22,57% 33,16% 30,03% 24,03% 23,33% 26,02% 9,00%
Soliditet 67,43% 66,86% 19,16% 62,76% 74,72% 33,51% 65,46% 63,35% 67,06% 52,90%
Kassalikviditet 384,18% 1 019,15% 3 409,09% 736,00% 1 439,53% 798,55% 790,16% 264,68% 329,06% 144,41%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...