Visa allt om Din Takläggare i Värmland - Dalsland Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-01 2015-01 2014-01 2013-01 2012-01 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 15 212 15 998 27 337 14 925 15 578 13 511 12 979 13 657 23 078 9 544
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 138 -1 206 2 315 -188 1 349 28 133 -1 022 1 331 -56
Resultat efter finansnetto 93 -1 219 2 339 -207 1 332 -32 80 -1 063 1 281 -62
Årets resultat 93 -548 1 265 -9 843 -32 80 -625 672 83
Balansräkningar (tkr)
2016-01 2015-01 2014-01 2013-01 2012-01 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 603 577 476 347 35 10 47 87 144 157
Omsättningstillgångar 2 210 2 206 5 674 3 400 3 381 3 714 3 271 2 852 5 081 5 588
Tillgångar 2 813 2 783 6 151 3 747 3 416 3 724 3 318 2 939 5 225 5 745
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 536 443 2 391 1 126 1 414 571 603 523 1 299 627
Obeskattade reserver 0 0 657 0 274 0 0 0 438 108
Avsättningar (tkr) 547 512 303 194 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 334 306 0 0 0 38 564 510 470 0
Kortfristiga skulder 1 396 1 522 2 800 2 428 1 728 3 115 2 151 1 905 3 019 5 011
Skulder och eget kapital 2 813 2 783 6 151 3 747 3 416 3 724 3 318 2 939 5 225 5 745
Löner & utdelning (tkr)
2016-01
2015-01
2014-01
2013-01
2012-01
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 1 381 1 084 1 007 1 063
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 864 3 526 3 532 2 807 2 648 3 310 2 045 2 408 2 596 1 549
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 190 1 595 1 455 1 285 1 014 1 218 1 173 1 359 1 340 955
Utdelning till aktieägare 0 0 1 000 280 0 0 0 0 150 0
Omsättning 15 212 15 998 27 337 14 925 15 578 13 511 12 979 13 657 23 078 9 544
Nyckeltal
Antal anställda 11 11 11 9 9 10 11 10 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 383 1 454 2 485 1 658 1 731 1 351 1 180 1 366 2 885 1 193
Personalkostnader per anställd (tkr) 388 498 502 479 448 497 454 532 683 469
Rörelseresultat, EBITDA 216 -1 138 2 364 -138 1 361 65 173 -965 1 392 -5
Nettoomsättningförändring -4,91% -41,48% 83,16% -4,19% 15,30% 4,10% -4,96% -40,82% 141,81% -%
Du Pont-modellen 5,01% -43,26% 38,25% -5,02% 39,49% 0,75% 4,01% -34,74% 25,49% -0,96%
Vinstmarginal 0,93% -7,53% 8,61% -1,26% 8,66% 0,21% 1,02% -7,48% 5,77% -0,58%
Bruttovinstmarginal 46,25% 42,09% 38,64% 42,66% 45,96% 50,20% 46,94% 40,57% 44,31% 32,84%
Rörelsekapital/omsättning 5,35% 4,28% 10,51% 6,51% 10,61% 4,43% 8,63% 6,93% 8,93% 6,05%
Soliditet 19,05% 15,92% 47,20% 30,05% 47,30% 15,33% 18,17% 17,80% 30,90% 12,27%
Kassalikviditet 97,56% 86,86% 169,89% 94,56% 165,22% 92,33% 100,98% 90,45% 141,37% 62,82%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...