Visa allt om P & C vid Vänern AB
Visa allt om P & C vid Vänern AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 7 12 5 10 64 92 159 205 198 251
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -15 -87 -26 -51 -49 -14 16 2 16 145
Resultat efter finansnetto -15 -87 -26 -52 -46 -13 15 11 21 146
Årets resultat -17 -87 -26 2 1 6 20 9 12 80
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 99 112 122 138 212 219 110 102 43 58
Omsättningstillgångar 46 43 117 129 68 96 259 260 331 330
Tillgångar 145 154 240 267 280 315 369 363 374 387
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 131 147 235 260 258 257 251 231 222 261
Obeskattade reserver 0 0 0 0 18 66 87 99 101 96
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 7 5 6 3 -9 31 33 51 31
Skulder och eget kapital 145 154 240 267 280 315 369 363 374 387
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 51 57 66 113 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
Omsättning 7 12 5 10 64 92 159 205 198 251
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 7 12 5 10 64 92 159 205 198 251
Personalkostnader per anställd (tkr) - 80 - 1 54 58 74 125 102 31
Rörelseresultat, EBITDA -2 -72 -6 -30 -32 4 36 20 33 166
Nettoomsättningförändring -41,67% 140,00% -50,00% -84,38% -30,43% -42,14% -22,44% 3,54% -21,12% -%
Du Pont-modellen -10,34% -56,49% -10,42% -19,10% -16,43% -3,81% 4,61% 3,31% 6,15% 37,98%
Vinstmarginal -214,29% -725,00% -500,00% -510,00% -71,88% -13,04% 10,69% 5,85% 11,62% 58,57%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 90,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,68% 89,90% 98,80%
Rörelsekapital/omsättning 457,14% 300,00% 2 240,00% 1 230,00% 101,56% 114,13% 143,40% 110,73% 141,41% 119,12%
Soliditet 90,34% 95,45% 97,92% 97,38% 96,88% 97,03% 85,40% 83,27% 78,80% 85,30%
Kassalikviditet 285,71% 528,57% 2 220,00% 2 050,00% 2 266,67% -% 835,48% 787,88% 649,02% 1 064,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...