Visa allt om Bernd Lawaczeck Aktiebolag
Visa allt om Bernd Lawaczeck Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 773 672 531 572 472 529 469 769 756 820
Övrig omsättning - - - - 106 - - 50 - 100
Rörelseresultat (EBIT) -43 -28 -12 156 215 292 134 416 365 173
Resultat efter finansnetto 128 -26 117 214 233 264 244 233 333 183
Årets resultat 120 1 120 159 135 213 197 206 353 174
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 33 52 66 28 52 76 100 127
Omsättningstillgångar 1 793 1 734 1 760 1 692 1 706 1 885 1 796 1 789 1 719 1 606
Tillgångar 1 793 1 734 1 794 1 744 1 772 1 913 1 848 1 865 1 819 1 734
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 388 1 418 1 567 1 627 1 667 1 833 1 769 1 723 1 642 1 289
Obeskattade reserver 0 0 28 43 57 9 33 57 111 271
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 56 1 5 25 48 17 51
Kortfristiga skulder 405 316 198 19 47 67 21 38 50 123
Skulder och eget kapital 1 793 1 734 1 794 1 744 1 772 1 913 1 848 1 865 1 819 1 734
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 150 3 0 5 40 160
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 620 530 350 233 0 0 0 0 12 103
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 63 55 42 26 21 15 16 25 33 94
Utdelning till aktieägare 160 150 150 180 200 300 150 0 125 0
Omsättning 773 672 531 572 578 529 469 819 756 920
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 773 672 531 572 472 529 235 385 378 410
Personalkostnader per anställd (tkr) 683 586 392 259 171 18 17 55 37 182
Rörelseresultat, EBITDA -43 -28 2 156 230 316 158 440 392 202
Nettoomsättningförändring 15,03% 26,55% -7,17% 21,19% -10,78% 12,79% -39,01% 1,72% -7,80% -%
Du Pont-modellen 7,19% -1,44% 6,58% 12,39% 13,21% 15,37% 13,37% 23,86% 21,72% 11,59%
Vinstmarginal 16,69% -3,72% 22,22% 37,76% 49,58% 55,58% 52,67% 57,87% 52,25% 24,51%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,05% 90,34% 90,24%
Rörelsekapital/omsättning 179,56% 211,01% 294,16% 292,48% 351,48% 343,67% 378,46% 227,70% 220,77% 180,85%
Soliditet 77,41% 81,78% 88,56% 95,11% 96,45% 96,16% 97,04% 94,59% 94,66% 85,59%
Kassalikviditet 442,72% 548,73% 888,89% 8 905,26% 3 629,79% 2 813,43% 8 552,38% 4 707,89% 3 438,00% 1 305,69%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...