Visa allt om Katrina Sport Aktiebolag
Visa allt om Katrina Sport Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 396 400 387 401 341 347 367 339 416 468
Övrig omsättning - - - - 32 20 - 596 - -
Rörelseresultat (EBIT) -13 -34 -3 -13 -43 -54 -75 548 -3 11
Resultat efter finansnetto -78 -105 0 0 -42 -53 -34 601 5 0
Årets resultat -78 -105 0 0 -42 -53 -34 599 4 0
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 672 5 126 868 530 725 735 446 369 1 245 1 638
Omsättningstillgångar 213 139 83 544 475 560 1 079 1 819 344 176
Tillgångar 4 885 5 265 951 1 074 1 200 1 296 1 525 2 188 1 589 1 814
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 617 695 901 1 001 1 101 1 243 1 421 1 544 1 035 1 091
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 770 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 497 470 51 73 99 53 105 643 554 724
Skulder och eget kapital 4 885 5 265 951 1 074 1 200 1 296 1 525 2 188 1 589 1 814
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 158 149 141 105 0 50 60
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 100 157 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - - 3 32 30 22 0 9 10
Utdelning till aktieägare 75 0 100 100 100 100 125 90 89 60
Omsättning 396 400 387 401 373 367 367 935 416 468
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 401 341 347 367 339 416 468
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 161 190 181 132 - 62 68
Rörelseresultat, EBITDA 111 82 4 -6 -32 -43 -64 559 8 18
Nettoomsättningförändring -1,00% 3,36% -3,49% 17,60% -1,73% -5,45% 8,26% -18,51% -11,11% -%
Du Pont-modellen -0,02% -0,63% -0,11% 0,00% -3,50% -4,09% -2,23% 27,47% 0,31% 0,77%
Vinstmarginal -0,25% -8,25% -0,26% 0,00% -12,32% -15,27% -9,26% 177,29% 1,20% 2,99%
Bruttovinstmarginal 83,08% 84,00% 80,36% 79,80% 76,83% 72,05% 74,66% 70,50% 69,95% 65,60%
Rörelsekapital/omsättning -71,72% -82,75% 8,27% 117,46% 110,26% 146,11% 265,40% 346,90% -50,48% -117,09%
Soliditet 12,63% 13,20% 94,74% 93,20% 91,75% 95,91% 93,18% 70,57% 65,14% 60,14%
Kassalikviditet 38,63% 25,32% 107,84% 701,37% 446,46% 994,34% 993,33% 277,29% 54,15% 18,09%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...