Visa allt om Umeå Första Sotningsdistrikt Aktiebolag
Visa allt om Umeå Första Sotningsdistrikt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 9 150 7 287 8 084 7 420 5 647 6 592 5 629 5 362 5 501 4 235
Övrig omsättning 59 12 144 62 30 37 - 35 85 93
Rörelseresultat (EBIT) 1 775 1 004 1 511 1 152 439 1 071 742 761 1 297 543
Resultat efter finansnetto 1 835 1 067 1 487 1 173 477 1 068 734 720 1 464 556
Årets resultat 1 419 1 186 1 077 639 270 790 471 543 1 021 353
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 231 2 075 529 176 232 323 416 191 485 342
Omsättningstillgångar 3 567 2 231 3 441 3 028 2 128 2 394 1 420 1 449 3 551 2 783
Tillgångar 5 798 4 306 3 970 3 204 2 360 2 717 1 836 1 640 4 036 3 124
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 321 3 252 2 566 1 688 1 349 1 379 889 668 2 870 2 200
Obeskattade reserver 150 144 611 531 230 129 140 58 121 90
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 327 909 793 984 780 1 209 808 914 1 045 835
Skulder och eget kapital 5 798 4 306 3 970 3 204 2 360 2 717 1 836 1 640 4 036 3 124
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 747 725 487 126
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 3 477 2 875 3 209 2 772 2 305 2 394 1 343 1 334 1 383 1 563
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 1 421 1 147 1 248 1 019 840 1 070 734 796 738 614
Utdelning till aktieägare 2 000 350 500 200 100 300 300 250 2 745 350
Omsättning 9 209 7 299 8 228 7 482 5 677 6 629 5 629 5 397 5 586 4 328
Nyckeltal
Antal anställda 11 10 10 7 7 7 6 6 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 832 729 808 1 060 807 942 938 894 786 605
Personalkostnader per anställd (tkr) 463 416 455 556 454 506 483 481 382 326
Rörelseresultat, EBITDA 1 938 1 145 1 615 1 208 527 1 164 883 864 1 468 704
Nettoomsättningförändring 25,57% -9,86% 8,95% 31,40% -14,34% 17,11% 4,98% -2,53% 29,89% -%
Du Pont-modellen 31,70% 24,78% 38,16% 36,67% 20,21% 39,53% 40,52% 49,57% 36,27% 17,77%
Vinstmarginal 20,09% 14,64% 18,74% 15,84% 8,45% 16,29% 13,22% 15,16% 26,61% 13,11%
Bruttovinstmarginal 94,11% 94,25% 92,65% 89,20% 88,01% 88,87% 89,52% 91,96% 95,86% 94,12%
Rörelsekapital/omsättning 24,48% 18,14% 32,76% 27,55% 23,87% 17,98% 10,87% 9,98% 45,56% 46,00%
Soliditet 76,54% 78,13% 76,64% 64,90% 64,34% 54,25% 54,04% 43,28% 73,27% 72,50%
Kassalikviditet 268,80% 245,43% 433,92% 307,72% 272,82% 198,01% 175,74% 158,53% 339,81% 333,29%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...