Visa allt om B M Lindahl Aktiebolag
Visa allt om B M Lindahl Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 514 2 167 2 999 3 292 3 632 3 489 3 359 3 136 4 159 2 803
Övrig omsättning - - 20 - 9 182 16 - 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 197 59 517 147 486 350 63 57 404 232
Resultat efter finansnetto 188 -17 513 130 470 331 55 70 381 223
Årets resultat 120 3 313 96 261 200 39 42 223 146
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 417 1 194 1 421 1 157 1 019 672 284 237 281 229
Omsättningstillgångar 1 775 1 965 1 794 1 914 2 798 2 081 2 106 2 229 2 473 1 885
Tillgångar 3 192 3 159 3 214 3 071 3 817 2 753 2 390 2 466 2 753 2 115
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 120 2 020 2 037 1 744 1 668 1 417 1 227 1 198 1 165 952
Obeskattade reserver 485 453 495 387 397 284 227 227 218 149
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 587 687 682 940 1 752 1 052 937 1 042 1 370 1 013
Skulder och eget kapital 3 192 3 159 3 214 3 071 3 817 2 753 2 390 2 466 2 753 2 115
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 500 500 530 483 276 407 571 387
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 333 300 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 117 106 154 156 148 153 99 142 187 121
Utdelning till aktieägare 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10
Omsättning 2 514 2 167 3 019 3 292 3 641 3 671 3 375 3 136 4 160 2 803
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 514 2 167 2 999 3 292 3 632 3 489 1 680 1 568 2 080 1 402
Personalkostnader per anställd (tkr) 450 410 659 698 678 616 191 276 381 255
Rörelseresultat, EBITDA 274 136 560 214 546 412 143 132 479 299
Nettoomsättningförändring 16,01% -27,74% -8,90% -9,36% 4,10% 3,87% 7,11% -24,60% 48,38% -%
Du Pont-modellen 6,17% 1,87% 16,15% 5,54% 13,23% 12,75% 2,72% 3,49% 14,89% 11,39%
Vinstmarginal 7,84% 2,72% 17,31% 5,16% 13,90% 10,06% 1,94% 2,74% 9,86% 8,60%
Bruttovinstmarginal 44,23% 41,99% 51,42% 40,95% 42,84% 33,08% 26,17% 33,00% 35,39% 37,25%
Rörelsekapital/omsättning 47,26% 58,98% 37,08% 29,59% 28,80% 29,49% 34,80% 37,85% 26,52% 31,11%
Soliditet 78,27% 75,13% 75,39% 66,08% 51,36% 59,07% 58,34% 55,21% 48,02% 50,08%
Kassalikviditet 256,73% 186,61% 172,29% 120,21% 95,95% 121,67% 122,95% 123,13% 123,21% 104,15%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...