Visa allt om Brunnsborrarna Ederwall & Eriksson Aktiebolag
Visa allt om Brunnsborrarna Ederwall & Eriksson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 126 79 124 463 5 931 9 562 15 126 17 078 17 064 16 867
Övrig omsättning 325 79 2 1 026 207 955 479 998 1 598 1 233
Rörelseresultat (EBIT) 48 -363 -548 218 -164 -112 -1 058 -115 265 844
Resultat efter finansnetto 88 -594 -862 426 40 -114 84 -175 229 773
Årets resultat 88 -594 -844 426 40 -114 577 72 166 623
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 955 1 110 1 189 1 083 817 1 149 2 044 4 782 4 681 4 134
Omsättningstillgångar 1 243 1 219 1 911 2 845 2 761 3 652 3 927 3 593 4 990 5 295
Tillgångar 2 197 2 329 3 101 3 928 3 578 4 801 5 972 8 375 9 671 9 429
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 138 2 250 2 845 3 689 3 263 4 225 4 340 5 761 5 689 5 943
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 492 783 880
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 400 1 664 1 168
Kortfristiga skulder 59 79 256 239 315 576 1 632 1 722 1 535 1 439
Skulder och eget kapital 2 197 2 329 3 101 3 928 3 578 4 801 5 972 8 375 9 671 9 429
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 380 475 350 510 450
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 10 638 1 604 2 834 2 709 2 716 2 688
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 15 7 0 0 209 725 1 161 1 189 1 303 1 401
Utdelning till aktieägare 0 200 0 0 0 1 002 0 1 998 0 420
Omsättning 451 158 126 1 489 6 138 10 517 15 605 18 076 18 662 18 100
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 2 6 10 11 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 2 966 1 594 1 513 1 553 1 551 1 533
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 441 473 461 401 413 442
Rörelseresultat, EBITDA 113 -284 -480 268 21 387 -309 666 1 069 1 714
Nettoomsättningförändring 59,49% -36,29% -73,22% -92,19% -37,97% -36,78% -11,43% 0,08% 1,17% -%
Du Pont-modellen 4,37% -15,46% -17,09% 11,86% 1,73% -1,96% 2,06% -1,01% 3,74% 9,35%
Vinstmarginal 76,19% -455,70% -427,42% 100,65% 1,05% -0,98% 0,81% -0,50% 2,12% 5,23%
Bruttovinstmarginal -11,90% -151,90% 100,00% 100,00% 100,00% 40,67% 36,33% 34,13% 36,71% 47,56%
Rörelsekapital/omsättning 939,68% 1 443,04% 1 334,68% 562,85% 41,24% 32,17% 15,17% 10,96% 20,25% 22,86%
Soliditet 97,31% 96,61% 91,74% 93,92% 91,20% 88,00% 72,67% 73,02% 64,65% 69,75%
Kassalikviditet 1 927,12% 1 384,81% 697,66% 1 139,75% 821,90% 563,72% 165,20% 138,27% 233,62% 261,01%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...