Visa allt om Rättviks Entreprenad AB
Visa allt om Rättviks Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 3 307 2 411 2 186 1 972 2 502 1 540 2 344 25 39 48
Övrig omsättning 95 6 2 56 - 193 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 349 64 51 -5 63 67 181 10 7 3
Resultat efter finansnetto 317 39 23 -31 37 43 163 11 7 3
Årets resultat 13 31 18 -3 43 32 87 11 7 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 257 1 159 754 896 781 907 701 0 0 0
Omsättningstillgångar 556 465 309 352 335 174 676 156 142 121
Tillgångar 1 813 1 624 1 063 1 249 1 116 1 081 1 378 156 142 121
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 355 343 311 293 296 253 221 135 124 117
Obeskattade reserver 300 0 0 0 28 50 50 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 327 411 203 343 85 205 195 0 0 0
Kortfristiga skulder 830 871 549 613 707 573 912 22 18 5
Skulder och eget kapital 1 813 1 624 1 063 1 249 1 116 1 081 1 378 156 142 121
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 300 275 275 204 347 227 131 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 524 446 331 373 394 115 32 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 362 299 280 453 316 190 92 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 402 2 417 2 188 2 028 2 502 1 733 2 344 25 39 48
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 2 2 3 2 1 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 102 804 1 093 986 834 770 2 344 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 400 346 445 432 358 267 261 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 602 304 223 199 300 253 347 10 7 3
Nettoomsättningförändring 37,16% 10,29% 10,85% -21,18% 62,47% -34,30% 9 276,00% -35,90% -18,75% -%
Du Pont-modellen 19,25% 3,94% 4,80% 0,08% 5,65% 6,20% 13,57% 6,41% 4,93% 2,48%
Vinstmarginal 10,55% 2,65% 2,33% 0,05% 2,52% 4,35% 7,98% 40,00% 17,95% 6,25%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 59,08% 63,27% 50,45% 100,00% 44,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -8,29% -16,84% -10,98% -13,24% -14,87% -25,91% -10,07% 536,00% 317,95% 241,67%
Soliditet 32,49% 21,12% 29,26% 23,46% 28,37% 26,81% 18,65% 86,54% 87,32% 96,69%
Kassalikviditet 64,58% 32,03% 30,97% 44,86% 43,28% 25,31% 70,94% 709,09% 788,89% 2 420,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...