Visa allt om Gryta Livs Aktiebolag
Visa allt om Gryta Livs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 143 018 140 095 138 874 136 799 126 482 118 967 117 570 114 740 112 258 107 191
Övrig omsättning - - - - - - 1 620 1 913 1 415 1 414
Rörelseresultat (EBIT) 6 174 6 089 6 526 5 021 5 312 4 320 4 986 3 090 2 382 2 221
Resultat efter finansnetto 5 745 5 596 6 129 4 648 4 839 4 129 4 959 3 135 2 355 2 116
Årets resultat 4 762 5 409 5 542 2 508 2 622 2 887 3 936 1 978 2 149 1 264
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 874 4 659 4 044 5 257 6 931 6 668 6 032 4 347 4 900 5 579
Omsättningstillgångar 18 591 16 163 16 105 14 194 12 766 12 218 10 651 9 013 6 383 5 455
Tillgångar 22 466 20 821 20 149 19 451 19 697 18 886 16 683 13 360 11 283 11 034
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 380 8 618 6 209 2 667 6 659 6 536 5 650 3 214 2 736 1 587
Obeskattade reserver 1 638 2 038 3 430 4 447 3 255 2 055 1 906 2 339 1 979 2 629
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 447 10 165 10 511 12 338 9 784 10 293 9 127 7 807 6 568 6 818
Skulder och eget kapital 22 466 20 821 20 149 19 451 19 697 18 886 16 683 13 360 11 283 11 034
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 815 768 788 977 760
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 14 266 13 814 13 267 12 696 11 936 9 746 9 744 9 213 8 620 8 162
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 678 4 709 4 641 4 617 4 153 3 809 2 825 3 261 3 389 3 490
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 000 6 500 2 500 2 000 1 500 1 500 1 000
Omsättning 143 018 140 095 138 874 136 799 126 482 118 967 119 190 116 653 113 673 108 605
Nyckeltal
Antal anställda 39 38 37 37 36 34 34 37 37 35
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 667 3 687 3 753 3 697 3 513 3 499 3 458 3 101 3 034 3 063
Personalkostnader per anställd (tkr) 511 487 484 468 447 423 400 371 362 368
Rörelseresultat, EBITDA 7 753 7 706 7 899 6 614 7 003 5 747 6 164 4 836 4 200 4 571
Nettoomsättningförändring 2,09% 0,88% 1,52% 8,16% 6,32% 1,19% 2,47% 2,21% 4,73% -%
Du Pont-modellen 27,52% 29,29% 33,11% 26,62% 27,42% 22,87% 29,93% 23,69% 21,47% 20,28%
Vinstmarginal 4,32% 4,35% 4,80% 3,78% 4,27% 3,63% 4,25% 2,76% 2,16% 2,09%
Bruttovinstmarginal 20,08% 20,70% 19,92% 19,12% 19,74% 19,08% 26,80% 25,74% 25,86% 25,81%
Rörelsekapital/omsättning 5,69% 4,28% 4,03% 1,36% 2,36% 1,62% 1,30% 1,05% -0,16% -1,27%
Soliditet 51,89% 49,03% 44,09% 30,56% 45,99% 42,63% 42,29% 36,66% 36,88% 31,54%
Kassalikviditet 151,12% 132,79% 128,02% 94,25% 101,86% 92,21% 88,34% 83,40% 62,20% 46,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...