Visa allt om Gryta Livs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 140 095 138 874 136 799 126 482 118 967 117 570 114 740 112 258 107 191 108 569
Övrig omsättning - - - - - 1 620 1 913 1 415 1 414 1 218
Rörelseresultat (EBIT) 6 089 6 526 5 021 5 312 4 320 4 986 3 090 2 382 2 221 2 056
Resultat efter finansnetto 5 596 6 129 4 648 4 839 4 129 4 959 3 135 2 355 2 116 2 001
Årets resultat 5 409 5 542 2 508 2 622 2 887 3 936 1 978 2 149 1 264 953
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 659 4 044 5 257 6 931 6 668 6 032 4 347 4 900 5 579 7 648
Omsättningstillgångar 16 163 16 105 14 194 12 766 12 218 10 651 9 013 6 383 5 455 3 457
Tillgångar 20 821 20 149 19 451 19 697 18 886 16 683 13 360 11 283 11 034 11 104
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 618 6 209 2 667 6 659 6 536 5 650 3 214 2 736 1 587 1 823
Obeskattade reserver 2 038 3 430 4 447 3 255 2 055 1 906 2 339 1 979 2 629 2 277
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 165 10 511 12 338 9 784 10 293 9 127 7 807 6 568 6 818 7 005
Skulder och eget kapital 20 821 20 149 19 451 19 697 18 886 16 683 13 360 11 283 11 034 11 104
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 815 768 788 977 760 876
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 13 814 13 267 12 696 11 936 9 746 9 744 9 213 8 620 8 162 7 620
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 4 709 4 641 4 617 4 153 3 809 2 825 3 261 3 389 3 490 3 080
Utdelning till aktieägare 0 0 2 000 6 500 2 500 2 000 1 500 1 500 1 000 1 500
Omsättning 140 095 138 874 136 799 126 482 118 967 119 190 116 653 113 673 108 605 109 787
Nyckeltal
Antal anställda 38 37 37 36 34 34 37 37 35 33
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 687 3 753 3 697 3 513 3 499 3 458 3 101 3 034 3 063 3 290
Personalkostnader per anställd (tkr) 487 484 468 447 423 400 371 362 368 362
Rörelseresultat, EBITDA 7 706 7 899 6 614 7 003 5 747 6 164 4 836 4 200 4 571 4 004
Nettoomsättningförändring 0,88% 1,52% 8,16% 6,32% 1,19% 2,47% 2,21% 4,73% -1,27% -%
Du Pont-modellen 29,29% 33,11% 26,62% 27,42% 22,87% 29,93% 23,69% 21,47% 20,28% 18,58%
Vinstmarginal 4,35% 4,80% 3,78% 4,27% 3,63% 4,25% 2,76% 2,16% 2,09% 1,90%
Bruttovinstmarginal 20,70% 19,92% 19,12% 19,74% 19,08% 26,80% 25,74% 25,86% 25,81% 24,74%
Rörelsekapital/omsättning 4,28% 4,03% 1,36% 2,36% 1,62% 1,30% 1,05% -0,16% -1,27% -3,27%
Soliditet 49,03% 44,09% 30,56% 45,99% 42,63% 42,29% 36,66% 36,88% 31,54% 31,18%
Kassalikviditet 132,79% 128,02% 94,25% 101,86% 92,21% 88,34% 83,40% 62,20% 46,55% 18,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...