Visa allt om Trivselköp i Guldsmedshyttan Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 45 905 44 102 44 313 40 625 38 726 37 690 35 722 33 474 30 738 29 376
Övrig omsättning 289 237 52 132 7 - - - 1 212 1 032
Rörelseresultat (EBIT) 2 736 1 501 2 080 1 649 23 2 102 924 1 218 1 162 1 202
Resultat efter finansnetto 2 740 1 507 2 047 1 600 -17 2 052 853 1 154 1 062 1 104
Årets resultat 1 521 739 1 115 816 350 1 112 430 588 676 494
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 815 2 961 2 686 2 998 3 297 2 265 2 399 2 100 2 220 2 160
Omsättningstillgångar 9 921 8 655 7 731 5 899 3 896 4 999 4 136 4 244 3 986 4 223
Tillgångar 13 736 11 616 10 417 8 897 7 193 7 263 6 535 6 344 6 206 6 384
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 208 5 987 5 448 4 533 3 867 3 516 2 405 2 274 1 687 1 011
Obeskattade reserver 3 381 2 603 2 059 1 537 1 059 1 554 1 034 795 470 404
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 4 548 603 1 146 2 341
Kortfristiga skulder 3 147 3 026 2 910 2 827 2 267 2 188 2 548 2 672 2 904 2 628
Skulder och eget kapital 13 736 11 616 10 417 8 897 7 193 7 263 6 535 6 344 6 206 6 384
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - - 405 380 518 313 321 225
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 4 723 4 636 4 374 4 279 3 634 3 278 3 187 2 971 3 059 2 831
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 1 658 1 680 1 600 1 601 1 456 1 280 1 374 1 177 1 287 1 091
Utdelning till aktieägare 0 300 200 200 150 0 0 300 0 0
Omsättning 46 194 44 339 44 365 40 757 38 733 37 690 35 722 33 474 31 950 30 408
Nyckeltal
Antal anställda 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 825 3 675 4 028 3 693 3 521 3 426 3 247 3 043 2 794 2 671
Personalkostnader per anställd (tkr) 530 526 549 538 502 451 465 408 426 357
Rörelseresultat, EBITDA 3 120 1 835 2 443 2 012 331 2 362 1 170 1 406 1 388 1 446
Nettoomsättningförändring 4,09% -0,48% 9,08% 4,90% 2,75% 5,51% 6,72% 8,90% 4,64% -%
Du Pont-modellen 19,95% 12,98% 20,15% 18,87% 0,71% 29,00% 14,61% 20,05% 19,37% 19,17%
Vinstmarginal 5,97% 3,42% 4,74% 4,13% 0,13% 5,59% 2,67% 3,80% 3,91% 4,17%
Bruttovinstmarginal 23,83% 23,74% 22,91% 23,85% 23,65% 23,54% 23,10% 22,42% 20,64% 19,82%
Rörelsekapital/omsättning 14,76% 12,76% 10,88% 7,56% 4,21% 7,46% 4,45% 4,70% 3,52% 5,43%
Soliditet 71,67% 69,02% 66,87% 63,68% 64,61% 64,18% 48,19% 44,87% 32,64% 20,39%
Kassalikviditet 270,86% 243,75% 224,05% 157,87% 114,87% 169,06% 118,60% 121,22% 97,80% 123,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...