Visa allt om Trivselköp i Guldsmedshyttan Aktiebolag
Visa allt om Trivselköp i Guldsmedshyttan Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 45 774 45 905 44 102 44 313 40 625 38 726 37 690 35 722 33 474 30 738
Övrig omsättning 486 289 237 52 132 7 - - - 1 212
Rörelseresultat (EBIT) 2 748 2 736 1 501 2 080 1 649 23 2 102 924 1 218 1 162
Resultat efter finansnetto 2 750 2 740 1 507 2 047 1 600 -17 2 052 853 1 154 1 062
Årets resultat 1 976 1 521 739 1 115 816 350 1 112 430 588 676
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 864 3 815 2 961 2 686 2 998 3 297 2 265 2 399 2 100 2 220
Omsättningstillgångar 10 332 9 921 8 655 7 731 5 899 3 896 4 999 4 136 4 244 3 986
Tillgångar 14 196 13 736 11 616 10 417 8 897 7 193 7 263 6 535 6 344 6 206
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 184 7 208 5 987 5 448 4 533 3 867 3 516 2 405 2 274 1 687
Obeskattade reserver 3 586 3 381 2 603 2 059 1 537 1 059 1 554 1 034 795 470
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 4 548 603 1 146
Kortfristiga skulder 3 426 3 147 3 026 2 910 2 827 2 267 2 188 2 548 2 672 2 904
Skulder och eget kapital 14 196 13 736 11 616 10 417 8 897 7 193 7 263 6 535 6 344 6 206
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 405 380 518 313 321
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 4 674 4 723 4 636 4 374 4 279 3 634 3 278 3 187 2 971 3 059
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 733 1 658 1 680 1 600 1 601 1 456 1 280 1 374 1 177 1 287
Utdelning till aktieägare 2 000 0 300 200 200 150 0 0 300 0
Omsättning 46 260 46 194 44 339 44 365 40 757 38 733 37 690 35 722 33 474 31 950
Nyckeltal
Antal anställda 12 12 12 11 11 11 11 11 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 815 3 825 3 675 4 028 3 693 3 521 3 426 3 247 3 043 2 794
Personalkostnader per anställd (tkr) 532 530 526 549 538 502 451 465 408 426
Rörelseresultat, EBITDA 3 185 3 120 1 835 2 443 2 012 331 2 362 1 170 1 406 1 388
Nettoomsättningförändring -0,29% 4,09% -0,48% 9,08% 4,90% 2,75% 5,51% 6,72% 8,90% -%
Du Pont-modellen 19,37% 19,95% 12,98% 20,15% 18,87% 0,71% 29,00% 14,61% 20,05% 19,37%
Vinstmarginal 6,01% 5,97% 3,42% 4,74% 4,13% 0,13% 5,59% 2,67% 3,80% 3,91%
Bruttovinstmarginal 23,82% 23,83% 23,74% 22,91% 23,85% 23,65% 23,54% 23,10% 22,42% 20,64%
Rörelsekapital/omsättning 15,09% 14,76% 12,76% 10,88% 7,56% 4,21% 7,46% 4,45% 4,70% 3,52%
Soliditet 70,31% 71,67% 69,02% 66,87% 63,68% 64,61% 64,18% 48,19% 44,87% 32,64%
Kassalikviditet 259,54% 270,86% 243,75% 224,05% 157,87% 114,87% 169,06% 118,60% 121,22% 97,80%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...